Poziv za podnošenje zahteva za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u privatnim vrtićima

Gradska uprava za društvene delatnosti poziva roditelje, staratelje, usvojitelje ili hranitelje dece koja se nalaze na Izvodu iz liste čekanja, odnosno na Zaključku o dodatnom bodovanju i rangiranju dece za koju je podneta dopuna dokumentacije od 62.4983_ bodova zaključno sa _62.0000 odnosno na Zaključku od 100 do 62.0000 boda, da da ovoj upravi podnesu zahtev za priznavanje prava na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2022/23. Godinu.
Zahtev se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca i na prijemnom šalteru Pisarnice u periodu od 03.10.2022. godine zaključno sa 20.10.2022. godine.

Zahtevi se mogu dostaviti i putem pošte a zahtevi dostavljeni elektronskom poštom neće biti uzeti u razmatranje.

Raspoloživi kapaciteti privatnih predškolskih ustanova objavljeni su istovremeno sa pozivom na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs/e-usluge/konkursi-stipendije-pozivi/ Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 034/302 288.

Post Author: Milan

Ostavi komentar