Povezivanje mladih i starih za unapređenje međugeneracijske solidarnosti

Grad Kragujevac danas je bio domaćin društvenog dijaloga na temu „Međugeneracijska solidarnost – put ka društvu jednakih mogućnosti“ koji je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Populacionim fondom UN. U ime Ministarstva, učešće u dijalogu je uzeo Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dok je u ime Grada Kragujevca to bila Gordana Damnjanović, članica Komisije za socijalnu politiku, zdravstvo i obrazovanje Privremenog organa grada Kragujevca.

Učesnike dijaloga u Svečanom salonu zgrade Gradske uprave gde je, pre debate održane u Skupštinskoj sali, otvorena izložba fotografija pod nazivom „Lepota starenja“ u organizaciji udruženja Amity – Snaga prijateljstva, pozdravio je Miroslav Petrašinović, član Privremenog organa grada Kragujevca, istakavši tom prilikom da je starenje privilegija i da svi zajedno treba da menjamo svet i sliku koju imamo o starijim osobama.

Važno je da shvatimo da su stariji ljudi izuzetno vredan resurs našeg društva. Ova foto priča ističe znanja i veštine starijih osoba, njihove emocije i dostojanstvo, ali i dokaz je da starenje ne treba da prate osećaj beznađa i strah od samoće, već da sa širokim osmehom stariji ljudi daju nemerljiv doprinos porodici, lokalnoj zajednici i državi, kazao je Petrašinović i pozvao prisutne da uživaju u fotografijama i porukama o lepoti starenja.

U uvodnom obraćanju kojim je započet društveni dijalog, ministar Žigmanov je ocenio da Kragujevac kao grad koji ima dobre politike po pitanju odnosa prema starijim osobama, kao i kada su u pitanju mladi i više je nego dobro mesto za otvaranje teme međugeneracijske solidarnosti. Ono u čemu Vlada Republike Srbije uporno istrajava jeste da od Srbije napravi zdravo društvo čiji će građani imati ravnopravni status. To se ostvaruje eliminacijom diskriminacije i stvaranjem jednakih šansi za sve građane. I stari i mladi moraju imati jednak tretman i status, sa svim svojim specifičnostima, istakao je Žigmanov. On je naglasio da su starije osobe suma znanja, iskustava i veština koje prenose na mlađe generacije, a susreću se sa izazovima kada je u pitanju dostupnost zdravstvenoj zaštiti i uslugama u drugim segmentima društva. Sa druge stane, mladi često žive u virtuelnom svetu, komuniciraju putem društvenih mreža i nemaju uvek osećaj za one u starijoj dobi. Tu smo da vidimo kako ojačati mehanizme solidarnosti i te divergirane pozicije dovesti u sklad tako da svaki pojedinac ima korist od međugeneracijske solidarnosti, komunikacije, razmene prakse, iskustva i znanja radi dobra društva u celini, rekao je Žigmanov.

Danas govorimo o prevazilaženju međugeneracijskog jaza i svemu onome što čitava naša zajednica u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima i Agendom 2030 obezbeđuje i pruža za aktivno i zdravo starenje, kazala je Gordana Damnjanović i izrazila zahvalnost Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog što je u okviru velike kampanje 75 dana aktivizma povodom 75 godina konstituisanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima izabralo baš Kragujevac za ovaj dijalog. Demografske statistike ukazuju na produženi životni vek što, sa jedne strane, potvrđuje odličnu zdravstvenu brigu, negu i produžetak, ali sa druge predstavlja poteškoću u pružanju neophodnih usluga starijoj populaciji gde se nameću pitanja da li jedinice lokalnih samouprava, prateći nacionalne okvire, realizuju ono što je potrebno za prevazilaženje međugeneracijskog jaza i imaju li spektar usluga neophodnih za aktivan i sveobuhvatan život. Kada govorimo sa aspekta ljudskih prava, uvek je u fokusu prevencija diskriminacije, sprečavanje takozvanog ejdžizma gde se ukorenjene i promenjene navike i stereotipi odnose na starije. Posmatramo ih iz novog ugla kao validan i vredan resurs, imajući u vidu njihovo neprocenjivo životno iskustvo. Potrebna je samo ruka podrške i menjanje koncepta u smislu jačanja i povezivanja mladih i starih, poručila je Damnjanović.

Post Author: Milan

Ostavi komentar