Potpisan Kolektivni ugovor za zaposlene u JKP Vodovod i kanalizacija

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić i direktor JKP Vodovod i kanalizacija Nebojša Jakovljević, potpisali su danas sa predstavnicima reprezentativnih sindikata tog preduzeća Kolektivni ugovor. U ime Sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti ugovor je potpisao Milan Popadić, Sindikata Nezavisnost Saša Mihajlović a u ime Zajednice sindikata Srbije u komunalnoj delatnosti Bojan Minić. Potpisivanju Kolektivnog ugovora prisustvovao je zamenik gradonačelnika Ivica Momčilović.

Čestitajući zaposlenima i poslovodstvu na Kolektivnom ugovoru, gradonačelnik Nikola Dašić je govoreći o značaju tog Javno komunalnog preuzeća za grad Kragujevac, istakao da je veoma važno da zaposleni koji su odgovorni za zdravu vodu za piće budu zadovoljni uslovima za rad. Onoliko koliko je Kragujevac značajan za Srbiju toliko je i ovo preduzeće značajno za grad Kragujevac. Regionalni, univerzitetski, zdravstveni, pravosudni, kulturni i centar migracija, Kragujevac kao i svaki drugi grad u svetu zavisi od svojih komunalnih službi i javnih servisa. Da bi građani u njemu živeli normalno i imali dobru i kvalitetnu uslugu komunalna preduzeća moraju da budu osposobljena da im takvu uslugu i pružaju.

Ovaj ugovor nije uticao na visinu zarada, istakao je Dašić i dodao da su radnici javno – komunalnog sektora u Kragujevcu jedni od najplaćenijih radnika u Srbiji. Plate su značajno iznad proseka za Kragujevac, ali je to sa druge strane potpuno zasluženo imajući u vidu odgovornost koju ti ljudi nose 24 sata sedam dana u nedelji za zdravu i kvalitetnu pijaću vodu.

Svaki Kolektivni ugovor koji se potpiše u jednom preduzeću kao što je Vodovod Kragujevac ima izuzetan značaj i snagu, naglasio je direktor Nebojša Jakovljević. Ovaj ugovor je preuzeo ogroman broj odredbi koje su bile u prethodnom Kolektivnom ugovoru i koji je davao široka prava zaposlenima. Jedino gde smo imali potrebu za usaglašavanjem je rast zarada. Dogovorili smo da zarade ne rastu po automatizmu, već prema ekonomskim mogućnostima preduzeća a u skladu sa onim što buduća vremena donesu u pogledu poslovanja. Sindikati su imali razumevanja za to i ja se nadam da će ovaj Kolektivni ugovor da donese svima svako dobro i da ćemo uspeti da ga realizujemo u svakom njegovom delu, poručio je Jakovljević.

Predstavnici sva tri sindikata kažu da uvek može bolje, ali da je 99 posto zahteva ispunjeno od strane poslodavca i osnivača. Našli smo zajednički jezik na zadovoljstvo svih radnika i ovo je najbolje što smo mogli da dobijemo.

Post Author: Milan

Ostavi komentar