Potpisan beogradski mir

 

Na današnji dan, 18 septembra 1739, potpisivanjem Beogradskog mira okončan je rat između Austrije i Turske, započet 1736. Austrija je potisnuta sa Balkana, a Turska se vratila na Dunav i Savu. Srbija je ponovo postala deo Otomanskog carstva, a Austrija je bila prisiljena da Turcima vrati i Malu Vlašku i delove Bosne koje je dobila Požarevačkim mirom 1718.

U Čileu je 18 septembra 1810 počeo ustanak protiv španske kolonijalne vlasti pod vođstvom Bernarda O’Iginsa (O’Higgins), kasnije predsednika Čilea (1817-23).

Francuski fizičar Leon Fuko (Foucault), koji je ogledom s klatnom (Fukoovo klatno) dokazao rotaciju Zemlje, rođen je na današnji dan 1819. Pronašao je žiroskop, usavršio teleskop i otkrio vrtložno-vihorne struje u metalnim masama (Fukoove struje).

Japan je 18 septembra 1931 počeo napad na severoistočnu Kinu, Mandžuriju, a 3. marta 1932. proglasio je nezavisnost Mandžurije na čelu sa svrgnutim kineskim carem Pu Jiem (Yi) (carevima Mandžuko).

SSSR je pristupio Ligi naroda 18 septembra 1934.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar