Položaj dece sa smetnjama u razvoju

U kragujevačkom Centru za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom „Iskra“ danas, sreda 13 decembar,  u 11 časova biće predstavljanji rezultati istraživanja “Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji“.

Na skupu će govoriti predstavnici Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović kooridnatorka projekta i Marko Milanović glavni istraživač na projektu, kao i predstavnik UNICEF – a. Projekat je ralizovan u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja a u partnerstvu sa UNICEF – om i EDF – om, a uz finansijsku podršku Evropske unije.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar