Pojačana kontrola postavljanja sredstava za oglašavanje

Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju započela je pojačanu kontrolu postavljanja sredstava za oglašavanje, koju sprovpodi komunalna inspekcija u saradnji sa pripadnicima komunalne milicije. Napravljen je plan rada po ulicama, krenuli smo od užeg centra grada, imajući u vidu da se u tom delu u najvećoj meri vrši reklamiranje i oglašavanje na otvorenom prostoru. U narednoj fazi ćemo obuhvatiti i sve ostale delove grada. Inspekcijski nadzor koji je je u toku, ove nedelje izvršen je u ulici Aleksandra I Karađorđevića, gde je popisano preko 100 sredstava za oglašavanje. Jedan deo nadziranih subjekata je posedovao odobrenje, ali veliki broj nije, pa je takvim subjektima naloženo da, ukoliko u roku od sedam dana ne pribave odgovarajuću saglasnost, izvrše uklanjanje – objašnjava Marija Živkovićzamenik načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju.

Procedura za dobijanje odobrenja započinje podnošenjem zahteva sa propisanom pratećom dokumentacijom, koji se, u zavisnosti od nadležnosti podnosi Gradskoj upravi za komunalne poslove ili upravljaču puta, odnosno JKP Šumadiji, nakon čega Gradska uprava izdaje odobrenje, odnosno u slučaju upravljača puta zaključuje se ugovor sa JKP Šumadija. Takođe, u skladu sa nadležnostima, obveznik plaća naknadu ili upravljaču puta ili se uplata vrši u budžet Grada, na osnovu rešenja Gradske poreske uprave.

Po isteku roka od sedam dana koji je komunalni ispektor naložio, biće izvršen kontrolni inspekcijski nadzor, u kom će se za subjekte koji su postupili po nalogu inspektora, postupak obustaviti, dok će se u slučajevima kada nadzirani subjekti ne postupe po naloženim merama u datom roku, izdavati prekršajni nalozi u cilju novčanog kažnjavanja. Novčana kazna za pravno lice iznosi 100.000 dinara, za preduzetnika je 50.000 dinara, a kazna za odgovorno lice u pravnom licu, kao i fizičko lice iznosi 20.000 dinara.

Cilj nam je da u ovom trenutku delujemo preventivno, pa ovim putem želimo da obavestimo sva fizička i pravna lica o predstojećim kontrolama, i apelujemo da, ukoliko nemaju potrebna odobrenja za postavljanje sredstava za oglašavnje, pribave u što kraćem roku, kako bismo izbegli sankcionisanje i primenu kaznenih mera – kazala je Živković.

Post Author: Milan

Ostavi komentar