Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU

Gradsko veće na sednici održanoj 23. avgusta dalo je saglasnost na zaključenje Memoranduma o saradnji između grada Kragujevca i Stalne konferencije gradova i opština radi realizacije programa Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU. To je zapravo paket podrške čija će impelementacija u naredne dve godine doprineti unapređenju kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije.

Paket podrške je skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran tako da pomogne lokalnoj samoupravi u rešavanju konkretnog problema ili ostvarenju određenog cilja. Konkretno paket podrške će pomoći gradu Kragujevcu u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, uskladu sa EU standardima. Program finansira Vlada Švedske, a sprovodi SKGO u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar