Poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica u Kragujevcu

Nakon javnog poziva jedinicima lokalne samouprave van Kosova i Metohije, za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, odlukom komesara gradu Kragujevcu je na ime pomoći dodeljeno 6,3 miliona dinara. Tim povodom, Gradsko veće na sednici održanoj 7. avgusta, dalo je saglasnost na zaključenje Ugovora o saradnji između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i grada Kragujevca. Sredstva za realizaciju Ugovora u iznosu od 700.000 dinara planirana su u skladu sa Odlukom o budžetu grada.

Nakon potpisivanja Ugovora grad se obavezuje da u roku od osam dana formira komisiju, koja će najkasnije za 15 dana raspisati Javni poziv za izbor korisnika pomoći. Iznos namenskih sredstava ne može biti veći od 1,4 miliona dinara po porodičnom domačinstvu korisnika i to 1,2 miliona za pomoć pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i 200.000 za nabavku pomoći u građevinskom i drugom materijalu za popravku ili adaptaciju kuće sa okućnicom.

Gradsko veće dalo je i saglasnost na Program poslovanja Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika za 2018. godinu, koji pored ostalog sadrži stručni plan rada u primarnoj i specifičnoj zdravstvenoj zaštiti, plan kadrova, zarada, stručnog usavršavanja, investicionih ulaganja, finansijski plan i program racionalizacije poslovanja.

Plan rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđen je u skladu sa Pravilnikom o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018.godinu. Planirani obim usluga u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja je 894 220 pregleda i usluga,  koje su po sadržaju i obimu usaglašene sa potrebama stanovništva, na osnovu realizovanih pregleda i usluga tokom prethodne godine. U delu poslova medicine rada Zavod posluje i finansira se isključivo na tržišnim principima tako da je planom u toj oblasti predviđeno 16 702 usluga i prihod od 46,7 miliona dinara.

Post Author: Milan

Ostavi komentar