Po programu ’’Zajedno za zajednicu’’ radno angažovano 37 Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa

Radno angažovanje kod sedam poslodavaca po programu ’’Zajedno za zajednicu’’ ( „Cash for Work“) u Kragujevcu dobiće 37 Roma i Romkinja i lica iz drugih marginalizovanih grupa. Reč je o komponenti većeg projekta ‚‚Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa“ koji implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog a partnerski sprovode Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja i lokalnim samoupravama. Tim povodom u zgardi Skupštine grada, dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu održala je sastanak sa predstavnicima GIZ-a, NALED-a i poslodavaca na kojem su predstavljene programske aktivnosti.

Da radno angažuju Rome, Romkinje i lica iz drugih marginalizovanih grupa kao žene žrtve porodičnog nasilja, mlade koji izlaze iz sistema hraniteljstva, po ovom modelu ’’Zajedno za zajednicu’’ u Kragujevcu je za sada zainteresovano sedam poslodavaca među kojima JKP Šumadija, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, kompanija Trigano d.o.o., civilni sektor, kazala je dr Damnjanović, članica Gradskog veća. Pored mesečne naknade u neto iznosu od 28.000 dinara za 160 radnih sati sa uplaćenim porezima i doprinosima za socijalno osiguranje za četiri meseca koliko će trajati program, za radno angažovane je obezbeđena neophodna radna oprema i higijenski paketi pomoći kao mera prevencije i zaštite od Kovid-19. U okviru programa polaznici su prošli obuku za aktivno traženje posla – pisanje biografije (CV) i sticanje veština kako da kasnije traže i prijave se na konkurs za posao, a obuku za uvod i obavljanje posla organizovali su NALED i poslodavac, podsetila je dr Damnjanović. Kroz program ekonomskog osnaživanja Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa na teritoriji Srbije u 6 gradova biće angažovano 210 lica. Kragujevac je naveden kao primer dobre prakse a nastavak saradnje će biti u septembru ove godine, najavila je članica Gradskog veća.

Poslodavci iz javnog, privatnog i civilnog sektora angažovaće Rome, Romkinje i druga marginalizovana lica na poslovima uređenja javnih površina, održavanja higijene i logističke podrške u zdravstvenoj ustanovi, administrativnoj podršci organizaciji osoba sa invaliditetom kao i u radu sa romskom populacijom. Cilj programa ’’Zajedno za zajednicu’’ je da lica iz marginalizovanih grupa dobiju priliku da ostvare prihode u periodu pandemije Kovid-19 ali i unaprede svoja znanja i veštine u toku radnog angažovanja a samim tim povećaju mogućnost dugotrajne zapošljivosti i nakon završetka programa. Grad Kragujevac je svojim aktivnim učešćem u projektu omogućio da se aktivnosti uspešno sprovode, rekla je Jelena Torogud, predstavnica NALEDA zadužena za projekat Poboljšanje uslova života marginalizovanih grupa.

Post Author: Milan

Ostavi komentar