Petrašinović : Uvećani prihodi grada Kragujevca

Najznačajnija tačka 20. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca, koju je predsednik Skupštine grada Kragujevca Miroslav Petrašinović, zakazao za 4. novembar posle kolegijuma sa šefovima odborničkih grupa je rebalans budžeta za 2022. godinu.

Rebalans budžeta se u poslednjih deset godina uvek radio zbog povećanih rashoda koje smo morali da usklađujemo sa budžetskim primanjima i prihodima, a sada prvi put radimo rebalans zbog uvećanja prihoda u budžetu, kazao je Petrašinović. U odnosu na projektovani budžet za 2022. godinu, prihodi su uvećani 2,7 posto tako da će on sad biti 9.818.000.000 dinara. Prihod u budžetu uvećan je po osnovu prihoda na zarade u iznosu od 259 miliona, što nam govori da je došlo do porasta plata ali i do novih zaposlenja. To nam je i pokazatelj da smo dobro prošli kroz krizu smanjenja broja zaposlenih u Fijatu i da su oni uspeli da nađu alternativu i zaposle se u kompanijama i fabrikama u Kragujevcu. Rebalansom je predviđeno i dodatnih 70 miliona dinara za rekonstrukciju ali i izgradnju novih saobraćajnica, kao i 40 miliona dinara za projekat širenja kanalizacione mreže.

Grad Kragujevac je likvidan i u nikad boljoj finansijskoj situaciji nismo bili. Naša očekivanja su da do kraja godine realizacija budžeta bude blizu 100 posto i nadam se, rekao je Petrašinović da će i odbornici biti zadovoljni rebalansom budžeta i očekujem jako kvalitetnu raspravu.

Predlog odluke o opredeljivanju sredstava za namirenje dela priznatih, a neisplaćenih potraživanja iz radnog odnosa bivših zaposlenih privrednog društva ZASTAVA KAMIONI DOO KRAGUJEVAC – u stečaju, biće takođe jedna od tačaka koja će se razmatrati na 20. redovnoj sednici gradskog parlamenta. Rešenje ovog pitanja inicirao je od početka svog mandata, gradonačelnik Nikola Dašić i ono sada dobija srećan epilog. Ministarstvo privrede je 2020. godine dalo preporuku gradu Kragujevcu da izmiri dugovanja prema radnicima Zastava Kamioni DOO – u stečaju. Rebalansom budžeta predviđeno je 79 miliona i nakon osam dana od objavljivanja Odluke u Službenom listu grada Kragujevca, biće preneta sredstva za 300 radnika, kojima je ovo preduzeće ostalo dužno. Suštinski to nije bila obaveza jedinice lokalne samouprave, ali smo, kao što smo ranije to činili prema radnicima Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika i Radio televizije Kragujevac pokazali odgovoran odnos prema našim sugrađanima i odlučili da preuzmemo ovu obavezu, poručio je predsednik Skupštine grada.

U poslednjem kvartalu tekuće godine Skupština grada Kragujevca utvrđuje prosečnu cena kvadrata odgovarajućih nepokretnosti a radi utvrđivanja poreza na imovinu za sledeću godinu. Na osnovu analize kupoprodajnih ugovora negde je došlo do povećanja a negde do smanjenja prosečne cene kvadrata, pa će shodno tome biti povećan ili umanjen porez na imovinu za 2023. godinu. Za kuće u ekstra i prvoj zoni cena prosečnog kvadrata kuća je umanjena, pa će tako i porez za ove nepokretnosti u narednoj kalendarskoj godini biti umanjen, dok će imajući u vidu porast cene kvadrata stanova, porez na imovinu za ovu vrstu nepokretnosti biti uvećan. Ova povećanja nisu nešto što će predstavljati veliki udar na budžet građana Kragujevca i kreću se od 300 do 600 dinara u ukupnom iznosu, odnosno za celu kalendarsku godinu. Poreska stopa ostaje ista, a menja se poreska osnovica koju diktiraju tržišni uslovi.

Post Author: Milan

Ostavi komentar