Pepeo i šljaka privremeno u Jovanovcu

Deponija Jovanovac, kojom upravlja kragujevačka „Čistoća“ određena je za privremenu lokaciju na kojoj će se odlagati neopasan otpad – pepeo i šljaka iz “Energetike“, odlučilo je Gradsko veće na inicijativu same „Energetike“.

Zbog velikih dugovanja i teške ekonomske situacije, ovo preduzeće ne može da obezbedi deponovanje šljake i pepela na odgovarajući način. Sa druge strane, ovo je za sada jedini način da se obezbedi kontinuirano obavljanje komunalne delatnosti i nesmetano snabdevanje grada toplotnom energijom. Lokacija je „privremena“, čtaj najverovatnije do kraja grejne sezone ili do promene tehnologije proizvodnje u „Energetici“.

“Energetika“je  otpočela postupak javne nabavke za promenu tehnologije- umesto kotlova na ugalj, prećiće na prirodan gas, a izradila je i klasifikaciju elektrofilterskog pepela i šljake kod ovlašćene institicije. Kako postupci javnih nabavki mogu da se oduže, prigovori, ponavljanje i slično, postavlja se logično pitanje zašto ova javna nabavka nije urađena na kraju prošle grejne sezone? Ili letos, dok su trajali remonti? I na osnovu kojih kriterijuma se pepo i šljaka proglašavaju neopasnim otpadom? I da li to misle žitelji Pivare koje svake zime prekrivaju oblaci šljake i pepela…

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar