Patentiran je telefon

Rođen je 1875 godine Moris Ravel, francuski kompozitor, jedan od najistaknutijih predstavnika francuskog impresionizma. Bio je stvaralac veoma originalnog izraza. Glavna dela: opera „Španjolski sat“, balet „Dafnis i Kloe“, orkestarska kompozicija „Bolero“, klavirski ciklus „Kuprenov grob“ i veliki broj solo pesama na stihove francuskih simbolista. Umro je 1937. godine.

Aleksandar Bel patentirao je 1876 godine telefon.

Obavljen je 1926 godine prvi prekookeanski (transatlantski) telefonski razgovor, London-Njujork.

Nastala je 1933 godine igra Monopol.

Sarska oblast pripojena je 1935 godine Nemačkoj. Ova oblast prethodno je Versajskim ugovorom o miru data na upravu Francuskoj za period od 15 godina kao naknada za ratnu štetu od nemačkog pustošenja i razaranja (1914-1918).

Post Author: Milan

Ostavi komentar