Papa Pije VII krunisao je u Parizu Napoleona kao prvog francuskog cara.

Papa Pije VII krunisao je 1804 godine u Parizu Napoleona kao prvog francuskog cara.

Kod Austerlica (češki Slavkov) kraj Brna u Čehoslovačkoj, Napoleon je 1805 godine potukao mnogo veću vojsku ruskog cara Aleksandra I i austrijskog cara Franje II. Napoleon je imao oko 70.000 ljudi, a Austrijanci i Rusi oko 160.000. To je jedna od najsjajnijih Napoleonovih pobeda.

Američki predsednik Džejms Monro proklamovao je 1823 godine tzv. Monroovu doktrinu, koja je postala geslo: „Amerika Amerikancima“. Njom je sprečio reakcionarnu intervenciju Svete alijanse, koja je nameravala da nasilno uguši pobune srednjoameričkih i južnoameričkih kolonija protiv Španije i Portugalije. Mada je doktrina predstavljala demokratsko načelo, u suštini je odražavala težnju da se zagospodari tržištima i sirovinskim bazama celog američkog kontinenta i da se sa njega potisne uticaj evropskih sila.

Austrougarska vojska je 1914 godine u Prvom svetskom ratu okupirala Beograd, ali je ubrzo bila prinuđena da ga napusti posle velikog poraza koje su joj srpske trupe nanele u Kolubarskoj bici.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar