Panel diskusija „Romski kulturni momentum – pogled u budućnost“

U Malom likovnom salonu Narodnog muzeja akademik dr Zoran Tairović otvorio je panel diskusiju „Romski kulturni momentum – pogled u budućnost“, završnu manifestaciju u okviru obeležavanja Svetskog dana Roma. Panel diskusiji su u ime Grada prisustvovali dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Zoran Pavlović, koordinator za romska pitanja, kao i Marina Vasić, regionalna menadžerka ROMAKTED programa Saveta Evrope i Evropske unije i Božidar Nikolić, izvršni direktor obrazovno-kulturne zajednice Roma „Romanipen“.

Svetski dan Roma je divna prilika da govorimo o zajedničkim uspesima i postignućima, a koje se tiču realizovanih programa i projekata i svega dobrog što je učinjeno za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja i unapređenje njihovog kvaliteta života u gradu Kragujevcu, kazala je dr Damnjanović. Ove godine je posebna pažnja usmerena ka romskoj kulturi, tradiciji i očuvanju romskog jezika. Današnjom panel diskusijom, kao i prethodno održanim kulturnim manifestacijama, grad Kragujevac je ponovo izašao u susret romskim organizacijama civilnog društva sa njihovom velikom željom da u narednoj godini u strateški dokument uđe formiranje i otvaranje Romskog kulturnog centra.

Naglasivši da prostora za rad i saradnju još uvek ima, kao i da Grad pruža punu podršku socijalnoj inkluziji Roma i Romkinja u svim oblastima, dr Damnjanović se zahvalila svima na saradnji i kazala da će i kroz naredni Lokalni akcioni plan biti pokrivene sve oblasti koje su od izuzetnog značaja, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou u podizanju svesti zajednice o prevenciji diskriminacije i unapređenju položaja Roma i Romkinja u našem gradu.

U okviru obeležavanja Svetskog dana Roma, sve manifestacije i dešavanja usmerene su ka jedinstvenom cilju, a to je afirmacija romskog naroda u Republici Srbiji i rekonstrukcija svega onog što mislimo da je urušeno, a ima veze sa vrednosnim kriterijumima kada je u pitanju romski narod, istakao je dr Tairović. Ova panel diskusija je svojevrsna rekonstrukcija istorijskog nasleđa koje je vezano za Rome, s jedne strane, i evropskog sistema kulturnih vrednosti, s druge strane. Integrativni prostor kulture pripada svima i divno je kako se grad Kragujevac domaćinski i dobronamerno postavio i to mi se veoma dopalo, kazao je dr Tairović.

Akademik Zoran Tairović je dugi niz godina radio na strategiji podizanja svesti o kulturnom identitetu Roma, kazao je Božidar Nikolić, izvršni direktor obrazovno-kulturne zajednice Roma „Romanipen“. Svojim celokupnim stvaralaštvom, kao i ovom panel diskusijom, dr Tairović nam otvara vidike kako da u Kragujevcu nadalje razvijamo ono što smo započeli projektom „Me sem Rom“ otvaranjem novih programskih aktivnosti u kontekstu kulturnog stvaralaštva Roma u našem gradu.

Prema njegovim rečima, ove godine ulazimo u izradu novog Lokalnog akcionog plana za Rome kojim će biti pokrivena i oblast kulture. U dogovoru s lokalnom samoupravom, otvorićemo po prvi put Romski kulturni centar, kroz koji ćemo uspostaviti redovne godišnje aktivnosti koje su bitne za kulturni identitet Roma i romsko kulturno stvaralaštvo, zaključio je Nikolić.

Marina Vasić, regionalna menadžerka ROMAKTED programa, zajedničkog programa Saveta Evrope i Evropske unije govorila je o značaju ROMAKTED programa. Prema njenim rečima, ROMAKTED program je aktivan na teritoriji grada Kragujevca od 2018. godine, kada je implementirana Prva faza.

Od 01. januara 2021. godine implementiramo Drugu fazu i ovaj program je veoma značajan za inkluziju romske zajednice na teritoriji Kragujevca. Mi takođe radimo i u ostalih trinaest gradova i opština na teritoriji Republike Srbije. Ovo je regionalni program koji za ciljnu grupu ima lokalne samouprave i romsku zajednicu i negovanje dijaloga koji bi išao van paternalističnog odnosa između lokalne samouprave i romske zajednice. Program targetira osamdeset gradova i opština u regionu i aktivan je na teritoriji Zapadnog Balkana i Turske, zaključila je Vasić.

Post Author: Milan

Ostavi komentar