Panel diskusija o uticaju pandemije kovida na položaj OSI

U organizaciji Kancelarije lokalnog ombudsmana grada Kragujevca održana je druga od deset tribina na temu „Uticaj mera povodom pandemije KOVID – 19 na položaj osoba sa invaliditetom u Kragujevcu i preporuke za ostvarivanje i zaštitu prava ovih osoba u situacijama epidemiološkog rizika“. Potreba za organizovanjem ove sesije proizašla je iz činjenice da osobe sa invaliditetom svuda predstavljaju jednu od najvećih marginalizovanih grupa, a istovremeno su i jedna od najranjivijih kategorija u uslovima pandemije i vanrednog stanja.

O delovanju i podršci lokalne samuprave osobama sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, izdvojenim resursima i servisima podrške u uslovima usvojenih mera, govorila je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Razlikujemo period kriznog stanja kada je proglašena pandemija kovida koja je uzrokovala svima otežano kretanje, lokalna samouprava je tada sa civilnim sektorom dala preporuke nacionalnom nivou i bili smo među prvim gradovima u Srbiji koji je prevazišao taj problem ne samo kada je reč o personalnim već i neformalnim asistentima, hraniteljima, staraocima, onima koji brinu o teško pokretnim i nepokretnim roditeljima a takvih je bilo dosta, kazala je dr Damnjanović. Pored toga, važno je bilo obezbediti funkcionisanje sistema zdravstvene i socijalne zaštite, kontinuitet u pružanju usluga jer poteškoća je bilo na svakom koraku i za čitavu populaciju a naročito za osobe sa invaliditetom. Grad je učinio sve što je mogao i dodatnim naporima tokom perioda pandemije pripremio, izdao i distribuirao brošuru u 60 hiljada primeraka. Od udruženja do udruženja pojavljivali su se problemi a jedan od većih je bio sprovođenje imunizacije i otvaranje posebnih vakcinalnih punktova ne samo u prostorijma udruženja već i u kućnim uslovima za teško pokretne, nepokretne i teško obolele sugrađane. Kovid ambulanta Doma zdravlja, respiratorna ambulanta za osobe sa invaliditetom su imale razumevanja a najjvažnije je bilo održati kontinuitet u pružanju zdravstvene zaštite koja je bila, na neki način, podređena kovid pacijentima, rekla je dr Damnjanović i istakla da je inicijativa o održavanju okruglih stolova lokalnih ombudsmana sa nacionlanog nivoa o postupanju tokom pandemije kovida kada su vulnerabilne kategorije u pitanju, od izuzetnog je značaja.

Ovde smo da nam se na probleme konkretno ukaže i to od predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom jer znamo zakonske mere koje je moguće preduzeti za takvu situaciju, kaže Dušica Ćupić, zamenica lokalnog ombudsmana i ističe vreme koje je bilo potrebno da se invalidi, i sa lokalnog i sa nacionlanog novoa, prepoznaju kao posebna grupa na koju treba obratiti pažnju u vreme pandemije. Nakon mesec dana trajanja vanrednog stanja u hodu su se rešavali problemi i donete su određene uredbe, preduzete određene mere kako bi im se olakšalo funkcionisanje. Kroz ove tribine želimo da donesemo zaključke i preporuke kako bismo ubuduće, ukoliko dođe do sličnih situacija, mogli pravovremeno da reagujemo, zaključila je Ćupić, zamenica ombudsmana.

Najveći problem tokom vanrednog stanja bila je personalna asistencija za podršku i pomoć osobama sa invaliditetom jer nisu mogli da dobiju dozvole za kretanje i to je, u saradnji sa lokalnom samoupravom, PU Kragujevac, Centrom za socijalni rad, rešeno veoma brzo i uspešno, kazala je Ana Radojković, sekretar Okružne organizacije Saveza slepih Kragujevac. Problemi dostavljanja namirnica, sredstava za dezinfekciju, zaštite od kovida i lekova rešeni su u okviru organizacije, a za imunizaciju naših članova i njihovih pratilaca, dobili smo podršku grada i Doma zdravlja i u tri kruga u prostorijama organizacije vakcinisali preko 80 članova.

Komunikacija za gluva i nagluva lica u vreme pandemije, zbog nošenja zaštitnih maski bila je vrlo otežana, tako da nismo lako mogli da dobijemo informaciju ili ostvarimo komunikaciju, objasnila je Suzana Maslać Matović, predsednica Saveza gluvih i nagluvih Srbije. Tokom druge godine pandemije više ljudi iz naše populacije obolevalo je od kovida, ali smo uz podršku grada i Doma zdravlja sproveli do sada tri kruga vakcinacije naših članova.

U doba pandemije najviše se govori o toj bolesti a mi imamo i druga oboljenja i komplikacije koji zahtevaju redovne posete specijalističkim službama a one su sve stavljene i usmerene prema kovidu. Ono što i dalje nedostaje jeste nedovoljna informisanost o vakcinaciji i o tome da li osobe sa ovakvim bolestima smeju da se vakcinišu. Smatram da bi društvo i država, pre svega, trebalo na tome poradi, istakla je dr Milena Stojanović, Centar za samostalni život OSI Kragujevac.

Post Author: Milan

Ostavi komentar