Otvoreno pismo Jugoslava Ristića: Grafopromet bez zarade

Zbog činjenice da su zaposleni u preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom “Grafopromet d.o.o.“ ostali su bez zarade, predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca. Jugoslav Ristić uputio je otvoreno pismo ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoranu Đorđeviću.

Pismo prenosimo u celosti:

Trideset zaposlenih od kojih su 18 invalida, a od čega su  13  lica sa posebnim potrebama, nakon trideset godina postojanja ovog preduzeća, koje je u 100% vlasništvu Republike Srbije, nisu u mogućnosti da prehrane sebe i svoje porodice.

Problem jeste nastao kao posledica pandemije i prekida privrednih aktivnosti, kao i prekidom rada državnih institucija, za koje Grafopromet d.o.o.  radi, ali je posebno usložen nebrigom države.

Grafopromet d.o.o. nije dobio sredstva predviđena Programom ekonomskih mera Vlade Republike Srbije, odnosno tri minimalne zarade za sve zaposlene, jer se ovaj program odnosi samo na privatna preduzeća.

Kako u Srbiji postoji 57 preduzeća koja se bave profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, od čega je 16 preduzeća u državnom vlasništvu, a ostala su privatna, radnicima ovog preduzeća je neshvatljiva podela koju je država učinila i novac dala privatnim preduzećima, a nije preduzećima koja su u njenom vlasništvu

Obustavljanje postupka Javnog poziva za dodelu sredstava preduzećima ove delatnosti, koja treba da poboljša uslove rada ovih preduzeća, uz obrazloženje da Ministarstvo finansija nema novac za taj već upućen Javni poziv, biće za  radnike ovog preduzeća, konačni znak da država odustaje od postojanja ovih preduzeća u državnom vlasništvu.

Potpuno je neprihvatljivo razdvajanje radnika, na one koji rade u državnom ili privatnom preduzeću, a posebnu težinu ima činjenica da većinu zaposlenih čine invalidi i osobe sa posebnim potrebama.

Tražimo od Vas da hitno iznađete sredstva i pomognete Grafoprometu d.o.o., bar toliko koliko je pomoć data privatnim preduzećima iste delatnosti, ili saopštite kakve su namere države prema ovim preduzećima.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar