Otvoren novi Kazneno – popravni zavod u Kragujevcu

Ministarka pravde Maja Popović otvorila je danas u Kragujevcu novi Kazneno – popravni zavod. Otvaranju su, pored ostalih, prisustvovali direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević, viceguverner Razvojne banke Saveta Evrope Tomaš Boček, šef Misije Saveta Evrope Tobias Flesenkemper, načelnica Šumadijskog upravnog okruga Biljana Ilić – Stošić i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

Kompleks se sastoji od 11 objekata, ukupne površine 22 000 kvadratnih metara. U izgradnju i opremanje uloženo je 30 miliona evra. Realizaciju projekta pomogla je Razvojna banka Saveta Evrope kreditom od 17 miliona evra, a preostalih 13 miliona evra je izdvojeno iz budžeta Republike Srbije. Ovo je jedan od najmodernijih i nasigurnijih objekata u Evropi tako da smo postigli zlatni standard zatvorskih pravila Evrope, istakla je Maja Popović. Zavod ima 265 soba, koje su izuzetno dobro opremljene. Kompletan nameštaj – kreveti, stolice i stolovi izrađen je u našim kazneno – popravnim domovima, čime je ostvarena milionska ušteda u republičkom budžetu. Kapacitet objekta je 500 zatvorenika. KPZ Kragujevac imaće 270 zaposlenih, a u toku je prijem za 138 pripadnika Službe za obezbeđenje.

Poboljšanje uslova života lica lišenih slobode i pružanje mogućnosti obuke i rehabilitacije tokom izdržavanja kazne su ključni preduslovi za njihovu buduću reintegraciju u društvu, istakao je viceguverner Razvojne banke Saveta Evrope Tomaš Boček koji je pohvalio rad Ministarstva pravde a posebno rad Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kao i napore da se izgradi ovakva ustanova koja zavoljava evropske standarde. Srbija čini značajne korake u ispunjavanju uslova za sektor pravosuđa na svom putu ka EU. Razvojna banka Saveta Evrope će nastaviti da podržava inicijative Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, ali i Srbije u celini u sprovođenju novih projekata, poručio je Tomaš Boček.

Prema rečima šefa Misije Saveta Evrope Tobiasa Flesenkempera, ovakvi poduhvati kojima se poboljšavaju uslovi u kazneno – popravnim zavodima su jedan od ispunjenja standarda Saveta Evrope. Humani zatvorski sistem je standard u kome se vidi koliko je društvo napredovalo u ostvarivanju ljudskih prava. Mi, uz finansijsku podršku EU, finansiramo projekte koji su usmereni na poboljšanje prava lica lišenih slobode u zatvorima i u sklopu našeg projekta razvili smo pet programa koji su sada u upotrebi u svim zavodima. Ono što ovde vidite je zajednički napor svih nas da se pre svega stvore bolji uslovi i za dalju reintergaciju osuđenih lica u zajednicu.

Novi Zavod ima izdvojeni objekat za posete, a u centralnoj zgradi se nalazi medicinski blok sa nekoliko bolničkih soba za lakše slučajeve (sa ultrazvukom i stomatološkom ordinacijom), sportski blok sa terenom za košarku i teretanom, kao i blok za edukacije sa radionicama za upošljavanje osuđenih lica. Navedene radionice i obuka osuđenih lica su Upravi za izvršenje krivičnih sankcija izuzetno bitne kako bi se kroz više programa nastavilo sa stručnim osposobljavanjem osuđenih lica s ciljem njihovog lakšeg zapošljavanja po isteku zatvorske kazne.

Post Author: Milan

Ostavi komentar