Osnovano Društvo za unapredjenje i ulepšavanje Sokobanje

Na današnji dan, 10 decembra 1520, nemački crkveni reformator Martin Luter spalio je javno u Vitenbergu bulu u kojoj mu je papa Lav X zapretio prokletstvom ako se u roku od 60 dana ne odrekne jeresi. U januaru 1521. Luter je ekskomuniciran iz rimokatoličke crkve

Napoleon Bonaparta 10 decembra 1810 priključio je Francuskoj nemačke gradove Hanover, Bremen, Hamburg, Lauenburg i Libek.

Engleski građevinski inženjer Robert Tompson patentirao je prve pneumatske gume 10 decembra 1845.

Društvo za unapređenje i ulepšavanje Sokobanje, što se smatra začetkom turizma u Srbiji, osnovano je 10 decembra 1895. Sokobanja, u kojoj su često na odmoru boravili knezovi Miloš i Mihajlo Obrenović, pominje se kao lečilište još u starom Rimu i ranoj Romeji.

Desetog decembra 1896 umro je švedski industrijalac Alfred Nobel, pronalazač dinamita (1867) koji je bogatstvo stečeno tim pronalaskom uložio u osnivanje fondacije iz koje će se dodeljivati nagrade za vanredna dostignuća u različitim oblastima ljudskog delovanja. Nobelove nagrade dodeljuje svake godine Kraljevska švedska akademija nauka na dan njegove smrti, a prvi put su dodeljene 1901.

Nikola Pašić, jedan od najznačajnijih političara u istoriji Srbije i Jugoslavije, osnivač i vođa Narodne radikalne stranke (1881-1926), umro je 10 decembra 1926. Prvi put je bio predsednik vlade Srbije 1891. godine, a od 1903. sastavio je 22 vlade u vreme tri kralja: Aleksandra Obrenovića, Petra i Aleksandra Karađorđevića. Bio je šef delegacije na Versajskoj mirovnoj konferenciji 1919-20.

Na današnji dan, 10 decembra 1948. Generalna skupština UN je usvojila Univerzalnu deklaraciju o pravima čoveka. Ovaj datum obeležava se kao Dan ljudskih prava.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar