Osnovano Društvo za unapređenje i ulepšavanje Sokobanje

Na današnji dan, 10 decembra 1520. nemački crkveni reformator Martin Luter spalio je javno u Vitenbergu bulu u kojoj mu je papa Lav X zapretio prokletstvom ako se u roku od 60 dana ne odrekne jeresi. U januaru 1521. Luter je ekskomuniciran iz rimokatoličke crkve.

Američki knjižar Melvil Djui, koji je 1870. izradio prvu decimalnu klasifikaciju, sistem klasifikacija knjiga koji se primenjuje u bibliotekama u celom svetu, rođen je 10 decembra 1851.

Prvi semafori za regulisanje saobraćaja u svetu počeli su da rade 10 decembra 1868 u Londonu, na trgu ispred zgrade parlamenta Velike Britanije.

Na današnji dan, 10 decembra 1895. osnovano je Društvo za unapređenje i ulepšavanje Sokobanje, što se smatra začetkom turizma u Srbiji. Sokobanja, u kojoj su često na odmoru boravili knezovi Miloš i Mihajlo Obrenović, pominje se kao lečilište još u starom Rimu i ranoj Romeji.

Švedski industrijalac Alfred Nobel, pronalazač dinamita (1867) koji je bogatstvo stečeno tim pronalaskom uložio u osnivanje fondacije iz koje će se dodeljivati nagrade za vanredna dostignuća u različitim oblastima ljudskog delovanja, umro je 10 decembra 1896. Nobelove nagrade dodeljuje svake godine Kraljevska švedska akademija nauka na dan njegove smrti, a prvi put su dodeljene 1901.

 

Nobelovu nagradu za mir 10 decembra 1964 dobio je Amerikanac Martin Luter King, borac za građanska prava crnaca.

 

Jugoslovenska narodna armija se povukla iz Zagreba i Hrvatske 10 decembra 1991., ali su borbe između Srba i hrvatskih snaga nastavljene.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar