Osnovana Evropska Unija

1812 rođen je Čarls Dikens, jedan od najznačajnijih predstavnika engleskog realizma. Književni rad počeo je crtama „Bozove skice“ 1836. godine, a ubrzo potom objavio je i roman „Pikvikov klub“, kojim je odmah stekao veliku popularnost. On je realist u poznavanju života malih i neznatih ljudi, koji su uvek tema njegovih dela. Njegova popularnost plod je pre svega širokog i vedrog humora i izvanredne sposobnosti crtanja likova. Mana mu je patetičnost, ali i ona ima svoje opravdanje – duboko su ga dirale nepravičnosti društvenog poretka, pa ih je iznosio na videlo i time često talasao javno mnjenje. Glavna dela: „Dejvid Koperfild“, „Oliver Tvist“, „Velika očekivanja“, „Sumorna kuća“, „Mala Dolorit“, „Prodavnica starih retkosti“…

Crnogorska vojska i srpski Primorski odred počeli su u Prvom balkanskom ratu 1913 godine napad na Skadar koji su držali Turci. Posle bezmalo tromesečnih borbi, velike sile odlučile su da grad pripadne Albaniji, pa je srpski Primorski odred obustavio operacije, ali su Crnogorci, uprkos blokadi obale koju je sprovela međunarodna flota, produžili opsadu i 23. aprila 1913. prinudili Turke na kapitulaciju. Crnogorci su potom, pod pritiskom velikih sila, ipak morali da napuste Skadar, u koji su sredinom maja 1913. ušle britanske, francuske, italijanske, austrijske i nemačke snage.

Američka avijacija napala je 1965 godine civilne i vojne objekte Demokratske Republike Vijetnama, tj. Severnog Vijetnama. Na taj način oružana intervencija u građanskom ratu Južnog Vijetnama (SAD su vladi u Sajgonu pružale obilatu vojnu i tehničku pomoć, suprotno ženevskim sporazumima o prekidu vatre iz jula 1954.) prerasla je u međunarodni oružani sukob, tj. u rat između SAD i Narodne Republike Vijetnama.

Na sastanku šefova država i vlada održanom u holandskom gradiću Mastriht 1992 godine potpisan je Ugovor o osnivanju Evropske unije, koji je stupio na snagu 1. januara 1993.

Post Author: Milan

Ostavi komentar