Osnovan je FBI (Federal Bureau of Investigation)

Rođen je u Dablinu 1856 godine Džordž Bernard Šo, engleski dramski pisac. Najpoznatiji komadi: „Sveta Jovana“, „Kandida“, „Lekar u nedoumici“, „Pigmalion“… Veoma su značajni i Šoovi predgovori pojedinim komadima u kojima iznosi svoje društvene i političke teorije, dok sami komadi treba da posluže jedino kao ilustracija. Otuda su to „komadi sa tezom“, u kojima pisac razbija ideale savremnog društva – zastarele i nazadne konvencije i lažni moral „srednjeg staleža“ u oblasti religije, etike, politike i ekonomije. Humorist i satiričar, uz to neobično smeo, borben i racionalan duh, Šo je dramski sukob preneo u oblast intelektualnog i idejnog, umesto u sferu emotivnog, pokazavši da on, pozorišno uzev, može da bude isto tako snažan i uzbudljiv.

Objavljen je 1887 godine prvi udžbenik esperanta, veštačkog međunarodnog jezika, koji je stvorio varšavski lekar Lazarus Ludvig Zamenhof. Knjigu je objavio pod pseudonimom – dr Esperanto. Rečnik esperanta sastoji se od korena reči, većinom uzetih iz romanskih i germanskih jezika, prefiksa i sufiksa. Sintaksa je uglavnom slovenska. To je najvažniji i najrašireniji veštački jezik u svetu, a udruženja esperantista postoje u mnogim zemljama.

Osnovan je 1908 godine FBI (Federal Bureau of Investigation), obaveštajna i kontraobaveštajna organizacija SAD. U početku joj je zadatak bio borba protiv špijuna i krijumčara u SAD i njenim posedima, ali je tokom vremena primila i ofanzivni karakter – prikupljanje obaveštajnih podataka u drugim državama.

U Buenos Ajresu je 1952 godine umrla 33-godišnja prva dama Argentine, Evita Peron, supruga argentinskog predsednika Huana Dominga Perona, kome je izuzetno pomagala u radu.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar