Organizovano sakupljanje opasnog otpada

Na platou ispred zgrade Gradske uprave održana je pilot akcija Prikupljanja i reciklaže baterija i sijalica koju u okviru projekta „Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice” u Kragujevcu sprovode NALED i GIZ sa privatnim partnerima. Uz simbolične nagrade građani su mogli da predaju istrošene baterije i sijalice i na taj način bezbedno uklone opasan otpad iz svojih domaćinstava.

Cilj akcije prikupljanja i reciklaže baterija i sijalica jeste da podignemo svest naših građana ali i mlađim generacijama koliko je važno bezbedno i na pravilan način odlaganje istrošenih baterija i sijalica iz naših domaćinstava. Baterije spadaju u opasan otpad i zato nije dobro bacati ih sa komulanim otpadom u obične kontejnere, kazao je Stefan Nikezić, član Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine. Ovo je i način da vodimo računa i stvaramo zdraviju životnu sredinu a pravilno odlaganje toksičnog otpada je jedan u nizu postupaka. U okviru projekta „Povećanje stope reciklaže baterija i sijalica’’ koji sa partnerima NALED-om i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju –GIZ realizujemo, krajem prošle godine u Kragujevcu su, na sedam lokacija, postavljene posude za bezbedno odlaganje ove vrste otpada i to u zgradi Gradske uprave, zgradi Gradske poreske uprave, u Javno stambenom preduzeću Kragujevac na naplatnim mestima u Domu samoupravljača, na Aerodromu, Pivari, Stanovu, u zgradi JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac, podsetio je Nikezić, član Gradskog veća i pozvao sve sugrađana da prilikom mesečnih plaćanja računa i komunalija, ponesu ovaj otpad i odlože ih u predviđene kante.

Za građane je na promotivnom štandu bilo mnoštvo promotivnog i kreativnog sadržaja, u cilju širenja svesti o značaju reciklaže baterija i sijalica i njihovog negativnog dejstva, ukoliko se odlažu zajedno sa komunalnim otpadom i završe na deponijama. Cilj akcije je da se prikaže kako bi model održivog sakupljanja mogao da funkcioniše u praksi, kao i da se poveća stopa reciklaže baterija i sijalica za 20% u gradu.

Veoma je važno posebno od komunalnog otpada odlagati baterije i sijalice jer spadaju u opasan otpad. Ukoliko se takav otpad nađe u prirodi ili deponiji oslobađa olovo, kadmijum i živu koji odlaze u zemlju i vodu i tako u naš lanac ishrane, a ukoliko se na deponijama zapale te opasne matrerije odlaze u vazduh i mi ih udišemo, kaže Sanja Knežević Mitrović, menadžer za regulatornu reformu, NALED. Zarad očuvanja i životne sredine i našeg zdravlja važno je odlagati ih pravilno,a to možemo postići ukoliko obezbedimo infrastrukturu za njihovo odlaganje što ovim projektom i akcijom koje zajednički NALED i GIZ sprovode sa privatnim partnerima sprovodimo.

U našoj zemlji postoje kapaciteti i postrojenja za tretman iskorišćenih sijalica, dok je za pravilno zbrinjavanje kilograma istrošenih baterija potrebno izdvojiti nešto preko 400 dinara jer u našoj zemlji ne postoji reciklažni centar i taj otpad se izvozi, objasnila je menadžer NALED-a. Ona je podsetila da se sa gradom Kragujevcem realizuje i projekat reciklaže staklene ambalaže i zaključila da je građanima osim podizanja svesti važno i obezbediti uslove za pravilno odlaganje i razdvavanje a tek onda informisati zašto je to važno jer jedno bez drugog ne daje pun efekat.

Post Author: Milan

Ostavi komentar