Održana Regionalna konferencija na temu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)

Grad Kragujevac je danas bio domaćin treće Regionalne konferencije “Kako uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalu” koja je okupila predstavnike gradskih i opštinskih uprava i njihovih ustanova iz osam upravnih okruga. Konferencija je organizovana u okviru Projekta Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2), u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija. U ime Grada, konferenciji su prisustvovale Sanja Tucaković, član Gradskog veća za lokalnu samoupravu i Marija Šapić, koordinatorka za sistem finansijskog upravljanja i kontrole u Gradskoj upravi Kragujevca, kao i Ivana Teodorović, ekspert projekta RELOF2.

Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) deo je deo reforme javnih finansija čiji je cilj unapređenje upravljanja javnim finansijama, odnosno unapređenje odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru, kao i bolje upravljanje javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole.

Veliko je zadovoljstvo što je grad Kragujevac kao savestan partner u Projektu RELOF2 izabran za jedan od četiri gradova u kojima se održava Regionalna konferencija “Kako uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalu”, kazala je Sanja Tucaković, član Gradskog veća za lokalnu samoupravu. Sistem finansijskog upravljanja i kontrole podrazumeva: utvrđivanje ciljeva za sve procese koji se odvijaju u jednoj organizaciji, zatim, utvrđivanje rizika koji mogu dovesti do nerealizacije tih ciljeva, kao i procedura za rad kojima se dalje utvrđuje jasna odgovornost ko šta radi i u kom roku. Pojačavanjem odgovornosti, pojačava se i efikasnost i efektivnost rada i, iako je ovo zakonska obaveza u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, vrlo je važno shvatiti dalji značaj uvođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole. U samoj lokalnoj samoupravi, ovaj Projekat je pri kraju, odnosno, krajem godine očekuje se uvođenje sistema u potpunosti, a sada počinjemo sa uvođenjem sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika.

Ivana Teodorović, ekspert projekta RELOF2, objasnila je da obavezu uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole imaju svi korisnici javnih sredstava – od državnih organa, preko lokalnih samouprava, do ustanova obrazovanja, kulture, sporta.

Svesni smo da su oni vrlo često limitiranih kapaciteta i da im je u prethodnom periodu bilo teško da uspostave ovaj sistem, iako im je to zakonska obaveza od 2012. godine. Zato je Projekat RELOF2 i pripremio Priručnik i alat koji će u velikoj meri pomoći u uspostavljanju FUK-a, rekla je Teodorović.

Projekat RELOF2 pruža stručnu podršku za 48 lokalnih samouprava pri uspostavljanju ili unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije, uvođenju inovativnih modela u javnim finansijama i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Projekat podržava Vlada Švajcarske preko Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO). U okviru podrške koju pruža, RELOF2 je razvio Praktičan vodič sa alatom za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava (IKBS) na lokalnom nivou.

Na današnjoj konferenciji u Kragujevcu učestvovli su predstavnici lokalnih samouprava i indirektnih budžetskih korisnika sa područja osam upravnih okruga – Podunavski, Braničevski, Šumadijski, Pomoravski, Borski, Raški, Moravički i Rasinski.

Post Author: Milan

Ostavi komentar