Održana peta sednica Saveta za unapređenje položaja OSI

Koordinacija aktivnosti kojima će u Kragujevcu biti obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – 3. decembar, bila je tema današnje, pete redovne sednice Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Tema ove sednice bila je način na koji ćemo mi u Kragujevcu obeležiti ovaj značajan datum sa ciljem da se afirmišu stvaralačke mogućnosti osoba sa invaliditetom, da se animira okruženje, da se utiče na smanjenje predrasuda. Kragujevac je primer dobre prakse koji može da posluži drugim gradovima kada je reč o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.

Ali generalno gledano, problema ima i oni se odnose na to što se postojeći propisi neadekvatno primenjuju, nedostaju neka sistemska rešenja koja treba da regulišu status osoba sa invaliditetom kao što je zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom, problem zapošljavanja osoba sa invaliditetom, problemi u školstvu gde postoji inkluzija ali nisu stvoreni odgovarajući preduslovi da se ona primeni, ne postoji adekvatan kadar koji može tu inkluziju da sprovede, nedostaju određena pomagala za praćenje i izvođenje nastave – kaže Milan Stošić, predsednik Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kragujevca.

Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu istakla je da su sednice Saveta za unapređenje položaja OSI uvek prilika da se diskutuje o njihovim aktuelnim problemima jer uvek postoji prostor za unapređenje saradnje u brojnim oblastima.

Prioritetni problemi su pristupačnost, dostupnost, uklanjanje arhitektonskih barijera, ali uvek se trudimo da odemo i korak dalje. Tokom prethodne godine napravili smo značajan iskorak u oblasti informisanja u saradnji sa Radio televizijom Kragujevac tako što smo omogućili prevod Hronika na znakovni jezik. Trenutno smo u pregovorima sa Zavodom za stomatologiju za postavljanje informativnih tabli na Brajevom pismu. Sve te male stvari, čine njihov život kvalitetnijim.

Najveći problem osobama sa invaliditetom predstavlja zapošljavanje i radno angažovanje. Zaista se radujem novom Akcionom planu za zapošljavanje i smatram da još uvek postoji prostora i mogućnosti i senzibilizacije poslodavaca za radno angažovanje osoba sa invaliditetom – kaže Gordana Damnjanović.

Post Author: Milan

Ostavi komentar