Održana javna rasprava o nacrtu Programa zaštite životne sredine na teritoriji grada Kragujevca za period 2023-2033.

U zgradi Gradske uprave održan je otvoreni sastanak u okviru javne rasprave o nacrtu Programa zaštite životne sredine na teritoriji grada Kragujevca za period 2023-2033. godine. Javni uvid u nacrt ovog dokumenta je bio dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji Grada od 26. maja do danas. Zainteresovana javnost je u ovom periodu imala prilike da dostavi svoje primedbe ili sugestije i na taj način uzme učešće u izradi Programa. Na današnjem sastanku predstavnici Grada i članovi stručnih radnih grupa za izradu Programa su bili dostupni za pružanje dodatnih objašnjenja.

Ovo je strateški dokument koji je važan jer daje smernice za buduće aktivnosti i projekte u oblasti zaštite životne sredine. Pre ovog dokumenta smo imali lokalni ekološki akcioni plan, naziv je sada promenjen i usklađen sa novom zakonskom regulativom, kazao je načelnik Odeljenja za zaštitu životne sredine, Dragan Marinković. Reč je o jednom sveobuhvatnom programu koji je prvo analizirao stanje životne sredine u gradu Kragujevcu po oblastima – stanje sa otpadom, vodama, aero zagađenjima, bukom i ostalim tematskim oblastima. Nakon toga je dat pregled stanja, kratkoročni i dugoročni ciljevi, aktivnosti koje Grad Kragujevac treba da preduzme u ovoj oblasti, naglasio je Marinković i pojasnio da se na osnovu toga pravi plan šta je u narednih 10 godina potrebno uraditi u oblasti infrastrukture koja se bavi zaštitom životne sredine, a šta u ostalim oblastima, šta je najbitnije za upravljanje otpadom, smanjenje aero zagađenja, čistije površinske vode, bolje upravljanje zelenim površinama, zaštitu prirode. On je ocenio da su za izradu dokumenta vrlo korisne bile sugestije koje su davali građani, predstavnici udruženja ili Univerziteta i dodao da su skoro sve bile veoma konstruktivne i usvojene, dok se usvajanje ovog nacrta očekuje na narednoj sednici Skupštine.

Tim koji je učestvovao na izradi ovog Programa radio je sa toliko pažnje i stručnosti i napravio potpuno novi dokument koji obuhvata sve oblasti životne sredine iz nadležnosti našeg grada, rekla je Evica Rajić iz kragujevačkog preduzeća EKOlogika URBO kome je na osnovu javne nabavke poverena izrada Programa. Ona je dodala da delom tima smatra i predstavnike bazičnih preduzeća poput JKP Vodovod i kanalizacija i JKP Šumadija koji su dostavljali ključne podatke na osnovu kojih je njihov tim radio, kao i predstavnike Univerziteta, Prirodno matematičkog fakulteta, Fakulteta inženjerskih nauka i udruženja koja se bave životnom sredinom, a koji su se uključili u izradu Programa i pokazali izuzetnu kooperativnost. Program sadrži sve elemente životne sredine, od zaštite vazduha, površinskih i podzemnih voda, javnih česmi, preko upravljanja otpadom, kontrole svih izvora zagađenja na teritoriji grada, zaštite biodiverziteta, do očuvanja prirodnih resursa, odnosno ograničavanja bilo kakvog primenjenog istraživanja koje može izazvati degradacione procese, kazala je Rajić i zaključila da tim koji je radio na njemu zaista voli svoj grad.

Post Author: Milan

Ostavi komentar