Odluka o višku zaposlenih

Na prvoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Skupštine grada Kragujevca, kojim od sada predsedava pomoćnik gradonačelnika Ivica Momčilović, razmatran je Zahtev Samostalnog sindikata o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu lokalne samouparve za 2017. godinu.

Član Socijalno ekonomskog saveta, predsednik Samostalnih sindikata, Jugoslav Ristić obrazlažući zahtev naglasio je da je neophodno da se članovi saveta, ali i zaposleni informišu o tome šta ova odluka znači za njih, s obzirom na činjenicu da radnici u gradskim preduzećima nisu upućeni u to šta sledi posle donošenja odluke i kakav je plan da se ona sprovede.

Novi predsednik Socijalno-ekonomskog saveta, Ivica Momčilović, međutim, odluku o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu lokalne samouprave, opravdava usklađivanjem sa odlukom Vlade Srbije i pojašnjava da bi neusvajanje odluke „ugrozilo javne finansije“.

Gradski većnik zadužen za finansije, Igor Mitrović, takođe član saveta, istakao je da je broj zaposlenih u gradskoj upravi u skladu sa pomenutom odlukom, što znači da su sada na redu prekobrojni u preduzećima čiji je osnivač lokalna samouprava. O višku zaposlenih će se dogovarati zaposleni i rukovodstvo preduzeća, a gradska vlast će poštovati sva „interna akta i granske kolektivne ugovore ukoliko su na snazi“, i  sprovesti odluku u skladu sa zakonom.

Na sastanku nije bilo reči o tome ni koliko je evetualno zaposlenih u gradskim preduzećima višak, niti kada će odluka početi da se realizuje, odnosno koji je krajnji rok da se sprovede.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar