Objavljivanje Rang liste kandidata za popisivače i raspored testiranja

Testiranje kandidata za izbor popisivača koji će obavljati popisne radnje na teritoriji grada Kragujevca, izvršiće se dana 13. jula (subota) i 14. jula (nedelja) 2022. godine u terminima i po rasporedu, koji će u okviru Rang liste kandidata prijavljenih za popisivače, biti objavljen danas u 16.00 časova na sajtovima Republičkog zavoda za statistiku www.stat.gov.rs ili popis2022.stat.gov.rs.

Pozivaju se kandidati za popisivače, koji su prošli u sledeći krug selekcije – testiranja (poslednja kolona u Rang listi) da se u skladu sa određenim terminima, odazovu na testiranje i predaju dokumentaciju koja će se obaviti u zgradi Uprave grada u Kragujevcu, Trg slobode broj 3 – V sprat – kancelarije 517, 524 i III sprat – kancelarija 302 (u zavisnosti od rasporeda konkretnog kandidata).

Kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu i Komisiji za izbor, dostave:

fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ili fotokopiju pasoša;
fotokopiju diplome ili potvrde obrazovne ustanove o stečenoj stručnoj spremi i original na uvid;
dokaz o radno pravnom statusu (nezaposleni – potvrdu iz NSZ ili iz fonda PIO; zaposleni – potvrdu od poslodavca sa navedenom dužinom radnog vremena ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova; penzioneri – poslednji penzioni ček ili rešenje o penziji; studenti – potvrdu o studiranju i potvrdu iz NSZ ili iz fonda PIO);
uverenje o nekažnjavanju (izdaje MUP – ne starije od 6 meseci);
uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pokrenuta istraga (izdaju osnovni sudovi – ne starije od 6 meseci);
Testiranje kandidata za instruktore obaviće se kroz testiranje poznavanja rada na računaru koji traje 15 minuta (10 pitanja i praktični zadatak). Po završetku testa kandidat će dobiti informaciju o ukupnom broju ostvarenih bodova, odnosno informaciju da li je položio test ili ne.

Informacije o testiranju kandidata mogu se dobiti po zahtevu koji se upućuje na adresu elektronske pošte kragujevac.popis2022@kg.org.rs

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar