Objavljena Monroova doktrina

Na današnji dan, 2 decembra 1823, predsednik SAD Džejms Monro objavio je u američkom kongresu dokument (Monroova doktrina), kojim je proklamovana američka izolacionistička politika. U tom trenutku usmerena protiv intervencionističkih namera Svete Alijanse evropskih sila prema bivšim španskim i portugalskim kolonijama u Južnoj Americi, ta politika je kasnije pod geslom „Amerika Amerikancima“, dobila jako nacionalno obeležje.

Austrijski car Ferdinand I je abdicirao u korist Franca Jozefa I 2 decembra 1848.

U Francuskoj je 2 decembra 1852 proglašeno Drugo carstvo s carem Šarlom Lujem Napoleonom III Bonapartom.

Smrtna kazna vešanjem nad američkim borcem za ukidanje crnačkog ropstva Džonom Braunom, što je dovelo do zaoštravanja borbe između abolicionista i robovlasnika uoči Američkog građanskog rata (1861-65, izvršena je 2 decembra 1859.

Na univerzitetu u Čikagu, gde su nuklearni fizičari predvođeni Enrikom Fermijem radili na tajnom projektu izrade atomske bombe, 2 decembra 1942 prvi put je demonstrirana nuklearna lančana fisija.

Odlukom UN bivša italijanska kolonija Ertitreja ušla je u sastav Etiopije kao autonomna oblast 2 decembra 1950.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar