Objavljen javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanje boravka dece u privatnim vrtićima

U periodu od 16. do 31. avgusta 2022. godine, roditelji dece koja se nalaze na Izvodu iz liste čekanja, odnosno na Zaključku o dodatnom bodovanju i rangiranju dece za koju je podneta dopuna dokumentacije (koji su sastavni deo ovog poziva), od 100 bodova zaključno sa 62.5024, mogu da podnesu zahtev.

Popunjen Zahtev (obrazac Zahteva se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs i na prijemnom šalteru Pisarnice) sa očitanom ličnom kartom podnosioca zahteva ili fotokopijom lične karte (ukoliko je bez čipa) roditelji mogu predati u navedenom roku, dok zahtevi dostavljeni elektronskom poštom neće biti razmatrani.

O uslovima i načinu podnošenja Zahteva kao i raspoloživi kapaciteti privatnih predškolskih ustanova, roditelji se mogu informisati na zvaničnoj internet stranici Grada, na linku.

Post Author: Milan

Ostavi komentar