Novi kratki program „Film, kultura i audiovizuelno stvaralaštvo“ na Kragujevačkom univerzitetu

Univerzitet u Kragujevcu raspisao je konkurs za upis na novi kratki program Film, kultura i audiovizuelno stvaralaštvo.

Konkurs će biti otvoren do 31. marta, a maksimalno će biti upisano 40 polaznika, koji će dobiti sertifikate o završenom kratkom programu i 60 ESPB bodava.

U ovom programu polaznici će naučiti osnovne pojmove o filmskoj i medijskoj tehnologiji, ekonomiji i kulturnoj politici.

Nastava se temelji na trenutnim savremenim industrijskim standardima kako bi se zadovoljili zahtevi profesionalne prakse.

Kratki program predviđa stručnu praksu koja će se realizovati u kompanijama sa kojima Univerzitet ima potpisan ugovor u trajanju od 90 časova.

Pravo upisa na kratki program imaju lica sa stečenim srednjim obrazovanjem, studenti i lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Od polaznika se očekuje poznavanje osnova iz oblasti filma, kulture i audiovizuelnog stvaralaštva.

Post Author: Milan

Ostavi komentar