Novi konkurs za „Održivi povratak – podršku i osnaživanje“

U okviru projekta „Održivi povratak – podrška i osnaživanje“, koji finansira Evropska unija, Danski savet za izbeglice objavio je javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za opremu i učešće u programima obuka. Projekat se realizuje u saradnji sa organizacijama „Božur“ i „Sveti spas“, kao i Skupštinom grada Kragujevca..

Zainteresovani prijave mogu podneti do 10 aprila, a izbegla i raseljena lica u prvoj fazi projekta mogu dobiti 60 ekonomskih paketa – oprema, mašine i alati, ali obuku na 30 poslovnih treninga.
Prijave i prateća dokumentacija sa naznakom „Za Javni poziv – ne otvarati” se do predviđenog roka dostavljaju lično na adresu Danskog saveta za izbeglice, Sinđelićeva 18, 11111 Beograd, utorkom od 9-16 časova ili preporučenom pošiljkom.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar