Nova sednica Skupštine grada

Kao najvažnija tačka dnevnog reda XX redovne sednice Skupštine grada Kragujevca najavljena je odluka o novom rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2018 godinu.

Sednicu je, nakon konsultacija sa šefovima odborničkih grupa, zakazao predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović.

“Rashodi su se uvećali za oko 500 miliona dinara zato što želimo da sufinansiramo boravak dece u privatnim vrtićima i na taj način omogućimo da sva deca koja su ostala neupisana u državne vrtiće svoje mesto nađu u privatnim. Uvećala su se i sredstva izdvojena za izgradnju puteva, nekih 70 miliona a uvećana je i pozicija kada je u pitanju javni prevoz jer je uveden veći broj i linija i polazaka. Pored toga uvećana su i novčana sredstva koja smo davali za otpremnine zaposlenima koji su rešili da napuste javna i javno-komunalna preduzeća”, tvrdi Petrašinović.

Na sednici koja će se održati sledećeg petka, pred odbornicima će biti i Odluka o raspolaganju neizgrađenim građevinskim zemljištem u javnoj svojini bez naknade. Tom odlukom daje se pravo na besplatno raspolaganje građevinskim zemljištem koje je u svojini grada, a koje će se preneti u vlasništvo Republike Srbije. Radi se o lokaciji Denino brdo, na kojoj će se naći objekti sa stanovima za pripadnike službi bezbednosti, vojske i policije, za koju su na nekoj od prethodnih sednica Skupštine grada, odbornici doneli odluku o Planu detaljne regulacije.

Među važnim tačkama naći će se dopuna odluke o ostvarivanju prava na prevoz u javnom saobraćaju dece pripremnog predškolskog programa, učenika i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Pored regulisanja povlašćenog prevoza za pratioce učenika sa određenim invaliditetom ili smetnjama u razvoju, dopunjen je i deo koji se odnosi na prevoz do škole dece koja žive na području gde gradska linija ne stiže ili autobusi ne mogu da dođu pa su roditelji prinuđeni da decu odvoze u školu privatnim vozilima. Ukoliko roditelji opravdaju te troškove, Gradsko veće može doneti odluku o njihovom refundiranju.

Post Author: Milan

Ostavi komentar