Nova sednica Skupšine grada zakazana za 13. septembar

Nakon konsultacija sa šefovima odborničkih grupa, predsednik Skupštine grada Kragujevca Miroslav Petrašinović zakazao je 27. redovnu sednicu gradskog skupštine za petak 13. septembar.

Među najznačajnijim tačkama koje će se naći na dnevnom redu je odluka o osnivanju Slobodne zone Šumadija. Odluka se menja u delu obuhvata Slobodne carinske zone. Pet hektara, koliko je predviđeno prvobitnom odlukom sada se povećava za još toliko, tako da će površina nove zone koja se osniva u Kragujevcu iznositi deset hektara.

“Na taj način želimo da privučemo još stranih komapnija u Kragujevac, poput kompanije Yanfeng koja u novembru ove godine treba da počne sa proizvodnjom. S obzirom na to, da već imamo najave o dolasku još nekih kompanija, ova odluka prati nameru lokalne samouprave da što više stranih investitora dođe u Kragujevac i napravi svoje proizvodne pogone”, kazao je Petrašinović.

Pred odbornicima će se naći i Predlog odluke o boravišnoj taksi u gradu Kragujevcu koja se usklađuje sa Zakonom o ugostiteljstvu. Boravišna taksa u gradu Kragujevcu iznosiće 100 dinara, a odlukom se definišu način obračuna i plaćanja za fizička lica – pružaoce ugostiteljskih usluga smeštaja izdavanjem soba i ostalih smeštajnih kapaciteta turistima. Ova odluka, takođe, predviđa koja su lica oslobođena plaćanja boravišne takse.

Na dnevnom redu biće i Predlog odluke o konverziji potraživanja grada Kragujevca u trajni ulog u kapitalu „Simpo“ AD Vranje. To se čini na osnovu zaključka Vlade Srbije prema kome jedinice lokalne samouprave koje imaju potraživanja prema određenim kompanijama, taj dug konvertuju u trajni ulog odnosno trajni kapital u tim privrednim subjektima.

“Mi smo takvu odluku već imali u 2018. godini kada smo jedan deo potraživanja, takođe na osnovu zaključka Vlade Srbije konvertovali u ulog odnosno u osnovni kapital u toj kompaniji. Ovom odlukom činimo to isto, što znači da glavni dug zajedno sa kamatama koje su dospele do 2019. godine, konvertujemo u osnivački kapital kompanije „Simpo“ AD Vranje”, rekao je Petrašinović.

Na sednici će se razmatrati statusne promene više privrednih subjekata čiji je osnivač grad, a koje su u skladu sa osnivačkim aktom tih pravnih lica, zatim finansijski planovi kao i njihove izmene zbog raspodele dobiti ostvarene u prethodnoj godini. Iskazana dobit u Javnom stambenom preduzeću u iznosu od 59.000 dinara biće iskorišćena za pokrivanje gubitaka u prethodnom periodu, dok će tri miliona dinara dobiti u JKP „Vodovod i kanalizacija“ biti iskorišćeno za pokrivanje gubitaka iskazanih u 2015. godini.

Očekuje se da kroz dopunu materijala stignu određeni planovi detaljne regulacije, a kroz tačku izbori, imenovanja, postavljenja i razrešenja očekuje se nekoliko promena u upravnim odborima ustanova kulture.

Post Author: Milan

Ostavi komentar