Nikola II Romanov krunisan za cara Rusije

Na današnji dan, 26 maja 604, umro Sveti Avgustin, prvi kenterberijski nadbiskup i osnivač hrišćanske crkve u Engleskoj. Papa Grgur I poslao ga 596. s 40 benediktinaca da utemelji hrišćanstvo i poveže Englesku s Rimom. 597. osnovao Kenterberijsku nadbiskupiju.

Rimsko-nemački car Karlo V, kao izvršilac papske ekskomunikacije, 26 maja 1521 doneo Vormski edikt kojim su Martin Luter, osnivač protestantizma u Nemačkoj, i njegovi sledbenici prognani iz zemlje.

Češki istoričar i političar František Palacki, organizator i predsednik Sveslovenskog kongresa 1848. i jedan od osnivača Matice češke, umro 26 maja 1876. Zastupao ideju austroslavizma i zalagao se za federativno preuređenje Austro-Ugarske.

Nikola II Romanov krunisan za cara Rusije 26 maja 1896.

U Londonu 26 maja 1942 potpisan britansko-sovjetski ugovor o punoj saradnji dve zemlje u Drugom svetskom ratu i posle okončanja rata.

U Beograd 26 maja 1955 doputovala delegacija Sovjetskog Saveza na čelu s prvim sekretarom CK KPSS Nikitom Hruščovom. Posle 1948. to je bila prva zvanična poseta predstavnika SSSR Jugoslaviji. Na kraju razgovora potpisana Beogradska deklaracija kojom su normalizovani međudržavni odnosi.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar