Nekom se blokira račun za plate, a nekome ne

Vest da zbog blokade računa Kliničkog centra „Kragujevac“ 134 zaposlena, koji su deo nemedicinskog osoblja od decembra ne prima platu, kako je to objavio portal pressek, a zaposleni u kragujevačkom Višem sudu su redovno primali zarade, iako je račun ove institucije zaključno sa januarom ove godine bio u blokadi čak 1006 dana, pokazuje kako se država odnosi prema delovima javnog sektora. I ne samo to, govori kako su i sami radnici jedne institucije povlašćeniji u odnosu na druge kolege u toj istoj instituciji.

Naime, računi sa kojih se isplaćuju zarade ne samo sudova, već i drugih institucija koji su budžetski korisnici, ne podležu blokadi, pa je medicinsko osoblje Kliničkog centra redovno primalo zarade. Ispostavilo se da su zarade nemedicinskog osoblja koje ima ugovore o radu na 24 meseca „vezane“ upravo za račun koji je podložan blokadi.

Sa druge strane, javne ustanove, dakle one koje građani finansiraju, u obavezi su da te iste građane upoznaju sa kako finansijkom situacijom, tako i sa svim drugim informacijama koje su od interesa za građane. Drugim rečima, Kragujevčani treba da znaju kako posluje Klinički centar, da li ima svih neophodnih lekova, preparata, da li se operacije odvijaju po planu i programu, da li ima epidemija, ali i da li su i zbog čega računi ove institucije blokirani, kao i kada će ti problemi biti rešeni.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar