Naučno i stručno savetovanje za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

U Kragujevcu je danas održana međunarodna onlajn naučna, stručna i praktična konferencija na temu socijalizacije i razvoja individualnih potencijala osoba sa invaliditetom kroz partnerstva između državnih organa, univerziteta i nevladinih organizacija. Konferencija pod nazivom “Socijalizacija i individualna trajektorija života osoba sa invaliditetom“ realizuje se u organizaciji udruženja građana “Ekspres“ i sunarodnika i prijatelja Rusije “Svet“’.

Predstavnici lokalnih samouprava, nadležnih institucija i udruženja osoba sa invaliditetom iz različitih zemalja razgovarali su, predstavili programe u svojoj zemlji i razmenili iskustva o prevazilaženju problema sa kojima se susreću OSI ali i o metodama socijalizacije osoba sa smetnjama u razvoju. U ime grada na konferenciji je učestvovala dr Gordana Damnjanović, članica Komisije Privremenog organa.

Grad Kragujevac kao četvrti makroregionalni centar u Srbiji ima razvijen spektar usluga i podrške osoba sa invaliditetom u skladu sa regulativom sa nacionalnog novoa i implementacijom strateških dokumenata na lokalnom nivou. Podrška kroz institucije socijalne zaštite u saradnji sa civilnim sektorom preporučuju spektar usluga koje grad obezbeđuje našim sugrađanima koji su u stanju potrebe. Reč je o uslugama u oblasti socijalizacije, obrazovanja, osamostaljivanja, stanovanja uz podršku,  zapošljavanja i samozapošljavanja i priprema osoba sa smetnjama u razvoju kada ne bude biološke porodice, kazala je dr Damnjanović prilikom  obraćanja na konferenciji.

Slavica Lukić, predsednica Udruženja građana “Ekspres“ jedne od organizatora konferencije kaže da grad Kragujevac učestvuje na ovako značajnom međunarodnom savetovanju na poziv Udruženja “Blagoe delo“ iz Rusije koje konferenciju realizuje uz podršku resornih ministarstava Sverdlovske oblasti i visokoobrazovnih institucija u cilju razmene iskustava u socijalno orijentisanim partnerstvima između univerziteta, nevladinih organizacija i državnih organa u oblasti socijalizacije i razvoja individualnih potencijala osoba sa invaliditetom.

Post Author: Milan

1 thought on “Naučno i stručno savetovanje za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Ostavi komentar