Nakon javne rasprave predstavljen Nacrt novog statuta grada Kragujevca

Posle desetodnevne javne rasprave, juče je u Skupšttini grada održana završna javna tribina na kojoj je predstavljen Nacrt Statuta grada Кragujevca.
Na izradi ovog dokumenta koji je usklađen sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, radila je Кomisija formirana od predstavnika svih odborničkih grupa koje participiraju u Skupštini grada Кragujevca.
Novine nacrta Statuta u odnosu na važeći predstavio je predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović i pojasnio da se one između ostalog odnose na odredbe mesne samouprave kojima je predviđeno da mesne zajednice formirane za dva, tri ili više naseljenih mesta mogu da, kao niži oblik mesne samouprave obrazuju mesne odbore kao niže organe u odnosu na Savete građana mesnih zajednica. Nacrt Statuta predviđa i udruživanje i saradnju između dve ili više opština ili gradova koji za obavljanje određenih poslova mogu formirati zajedničku službu ili preduzeće. Ukoliko jedinica lokalne samouprave te poslove ne može da izvrši na kvalitetan način, oni mogu biti povereni i drugoj opštini ili gradu. Imajući u vidu da Zakon o lakalnoj samoupravi prepoznaje četiri organa: Skupštinu grada, Gradonačelnika, Gradsko veće i Gradsku upravu, za razliku od važećeg Statuta u nacrtu su pobrojani svi ostali organi, službe, imenovana i postavljena lica koja funkcionišu u okviru grada Кragujevca a to su: gradski pravobranilac, lokalni ombudsman, gradski revizor, budžetska inspekcija, glavni gradski urbanista i energetski menadžer, objasnio je Petrašinović.
Izradi nacrta Statuta, pristupili smo radi usklađivanja sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, ali kako bi on bio čitljiv i lako shvatljiv i onima koji nisu pravnici i kako bi svako mogao da razume šta svaki organ, služba, institucija, imenovano ili postavljeno lice radi u gradu iskoristili smo priliku da pojedine odredbe važećeg statuta redefinišemo i napišemo na bolji i jasniji način.
U uvodnom delu nacrta Statuta stoji da je „Кragujevac grad Кragujevčana i svih ljudi koji u njemu žive, zasnovan na samoupravnoj vladavini i načelima građanske demokratije, socijalnoj pravdi, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama u kome svako ima jednake mogućnosti za dostizanje željenog kvaliteta života i lične sreće“.
U novom Statutu, za razliku od važećeg su i odredbe koje se tiču grba i zastave Кragujevca, jer smo kaže predsednik Skupštine, smatrali da Statut grada Кragujevca to treba da sadrži kako bi predstavljao dokument koji će u svom punom kapacitetu i obimu da opiše i obuhvati sve ono što grad čini i koje su njegove nadležnosti.
Pre nego što bude upućen Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje, nacrt Statuta grada Кragujevca biće poslat na saglasnost Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.

Post Author: Milan

Ostavi komentar