Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom održala okrugli sto u Kragujevcu

U Kragujevcu je danas održan okrugli sto na kome su predstavljeni opšti komentari  Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom broj 6 i 7, u okviru kojih se razgovaralo o ravnopravnosti i nediskrimanciji kao okosnici Konvencije i o konsultacijama državne i lokalne vlasti sa organizacijama osoba sa invaliditetom. Sastanak je deo projekta Opšti komentari 6 i 7 Komiteta prava OSI – konsultacije sa organizacijama osoba sa invaliditetom kao preduslov ravnopravnog učešća ovih osoba u društvu koji, u okviru programa Sprovođenje antidiskriminacionih politika u RS za 2019. godinu, realizuje Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije NOOIS, a finansira Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade RS.

Okrugli sto okupio je predstavnike lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnike resornih institucija i ustanova. Učesnicima su predstavljeni i rezultati analize o sprovođenju preporuka Komiteta UN koju je NOOIS uradio tokom 2018. godine.

Istraživanje je pokazalo da 25 od 32 preporuke zahteva kontinuirano sprovođenje što je dugotrajan proces, kaže dr Damjan Tatić, urednik publikacija i stručni saradnik NOOIS-a, među kojima je podizanje nivoa svesti, pristupačnost informacija, komunikacija i usluga. Neke od mera još uvek nisu uspostavljene a odnose se na akcioni plan pristupačnosti na nivou čitave republike, deinstitucionalizacija i razvijanje servisa podrške kao što su dnevni boravak, pomoć u kući, personalna asistencija, lični pratilac i drugi oblici podrške za samostalni život i podrške biološkim porodicama dece i odraslih osoba sa invaliditetom, kaže

Opšti komentari Komiteta UN br. 6 i br. 7 bi trebalo da pomognu državi i lokalnim samoupravama i pokretu osoba sa invaliditetom da bolje i lakše regulišu složena i kompleksna pitanja iz Konvencije.

Prema rečima dr Gordane Damnjanović, članice Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu lokalna samouprava i organizacije civilnog društva čine zajedničke napore da primene odredbe Konvencije i u tom smislu strateška dokumenta i lokalni akcioni planovi sadrže prioritetne potrebe osoba sa invaliditetom.

Kada govorimo o Konvenciji, o pravima, zaštiti, dostojanstvu i poštovanju sloboda osoba sa invaliditetom proteklih devet godina naša država je mnogo toga učinila ali grad Kragujevac prednjači u tim politikama iako je pred nama dug put, kaže dr Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijanu zaštitu. Ona je istakla  pri tome ističući opštu pristupačnost i uklanjanje arhitektonskih barijera zbog kojih je grad Kragujevac dva puta zaredom dobio priznanja od strane Kancelarije zaštitnika građana i Tima za socijalno uključenje i smanjenje siromaštva. Međutim, kada se radi o deinstitucionalizaciji i inkluzivnom obrazovanju, o asistivnim tehnologijama, kada govorimo o sistemu zdravstvene i socijalne zaštite pred nama je veliki rad i napor, ukoliko želimo da postanemo društvo dostojno ljudskog života, poštovanja, potreba i prava i to ne samo osoba sa invaliditetom, zaključila je dr Damnjanović.

Pored predstavnika grada i dr Tatića na okruglom stolu govorili su Milan Stošić, predsednik i Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS-a.

Post Author: Milan

Ostavi komentar