Na Univerzitetu u Kragujevcu u toku obuka polaznika za testiranje softvera

Na Univerzitetu u Kragujevcu u toku je obuka 20 mladih polaznika za oblast testiranja softvera a u okviru projekta „Kvalitetnim kadrom do kvalitetnog softvera“ za koji je grad Kragujevac od Ministarstva omladine i sporta dobio 2,8 miliona dinara.

Grad Kragujevac je sa Univerzitetom u Kragujevcu osmislio zanimljiv i veoma značajan projekat za mlade ljude koji će im omogućiti da steknu određena znanja, a pre svega korisna za adekvatno zaposlenje, imajući u vidu da je tester softvera jedna od oblasti za koju postoji potražnja na tržištu rada, rekao je Stefan Jovanović, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom. Obuka je značajna i zbog toga što će nekim kandidatima omogućiti prekvalifikaciju koja će im omogućiti da brže dođu do posla, jer je ideja da je pohađaju i srednjoškolci i studenti i svršeni studenti koji nemaju posao, a ovo zanimanje ih inspiriše. Verujem da će polaznici po završenoj obuci vrlo brzo naći zaposlenje, kazao je Jovanović i dodao da je važno da Grad afirmiše i promoviše nova zanimanja koja su interesantna za mlade ljude ali i tražena na tržištu rada.

Pored teorijskog dela, u okviru obuke mladi će imati dvomesečnu plaćenu stručnu praksu u kompanijama.

U komunikaciji koju je Univerzitet imao sa privrednim subjektima iz oblasti informacionih tehnologija došlo se do zaključka da je iz oblasti testiranja softvera neophodan veliki broj kadrova. Zbog toga je Univerzitet koncipirao odgovarajuće kurseve iz ove oblasti koji obuhvataju sedam predmeta, od kojih se četiri odnose na osnovna informatička znanja, a tri iz oblasti testiranja softvera koja polaznicima drže zaposleni kod privrednih subjekata i rade u toj oblasti, objasnio je Marko Lukić, sekretar Univerziteta u Kragujevcu. Polaznici vrlo brzo savladaju neophodna znanja, a najbitniji deo obuke je, ističe Lukić, dvomesečna praksa gde studenti ono što su naučili kroz teoriju i vežbe, neposredno mogu da primenjuju u kompanijama.

Post Author: Milan

Ostavi komentar