Mladi zainteresovani za učešće u procesu donošenja odluka

Omladina JAZAS-a Kragujevac u partnerstvu sa Gradom Kragujevcom u proteklih godinu i po dana realizovala je projekat pod nazivom „Iskorak u sistemskim rešenjima za mlade“. Završna konferencija na kojoj su predstavljena iskustva stečena tokom realizacije projekta održana je danas u hotelu „Kragujevac“.

Prethodnih 15 meseci Omladina JAZAS-a Kragujevac u saradnji sa gradom sprovodila je projekat koji je za cilj imao povećanje aktivnosti koje mogu da povećaju učešće mladih. Mi smo mladima približavali sve mogućnosti kako oni mogu da učestvuju u radu lokalne samouprave. Imali smo niz informativnih aktivnosti gde smo ih preko društvenih mreža informisali na koje sve načine oni mogu učestvovati u društvu. Da li je to preko omladinskih organizacija, preko studentskih organizacija, parlamenata, političkih partija, sindikata mladih zaposlenih. Mi smo radili jedno istraživanje koje je najobuhvatnije u poslednjih par godina a tiče se položaja i potreba mladih u Kragujevcu. Ovom istraživanju pristupilo je više od 800 mladih, a teme koje su obrađivane su bezbednost mladih, socijalna uključenost mladih, aktivno učešće, zapošljavanje, obrazovanje. Rezultati su pokazali, da su mladi zainteresovani za učešće u društvu ali im nedostaju informacije pre svega o zvaničnim formama i načinima učešća – kaže Jelena Đorđević, članica projektnog tima „Iskorak u sistemskim rešenjima za mlade“ Omladina JAZAS-a Kragujevac.

Stefan Jovanović, pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa udruženjima istakao je da će Grad Kragujevac uvek podržavati ovakve inicijative jer je bitno jačati partnerstva između organizacija civilnog društva i lokalne samouprave. Istraživanje koje je sprovedeno u okviru projekta će poslužiti prilikom izrade Strategije za mlade čija je izrada u toku. Tokom projekta aktivno se radilo na jačanju kapaciteta mladih i jačanju kapaciteta Lokalnog saveta za mlade, gde su nizom obuka mladima predstavljeni načini na koje mogu da se uključe u procese donošenja odluka.

Projekat „Zajedno za aktivno društvo“ realizuje se uz podršku Vlade Švajcarske. Podrška od ukupno 5,3 miliona švajcarskih franaka usmerena je na podršku aktivnom građanskom društvu pre svega zarad poboljšanja kvaliteta života svih građana, a to podrazumeva i aktivnije učešće u procesu donošenja odluka, sa fokusom na lokalni nivo.

Post Author: Milan

Ostavi komentar