Ministartvo finansija: Kako do 100 evra

Ministarstvo finansija objavilo je zbirku odgovora na najčešća pitanja građana oko prava na jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra i načina za njeno prihvatanje, odbijanje, odnosno uplatu u humanitarne svrhe:

Pravo imaju svi punoletni državljani Srbije koji su 24. aprila imali aktivno prebivalište na teritoriji Srbije sa važećom ličnom kartom.

Automatski za novčanu pomoć prijavljeni su svi primaoci penzija i novčane socijalne pomoć, a primaocima penzije smatraju se i korisnici privremene naknade – invalidi rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti.

Ostali građani se za novčanu pomoć moraju prijaviti preko portala Uprave za trezor ili preko kontakt centra, a broj telefona će biti objavljen neposredno pre početka prijavljivanja.

Prijava počinje 15. maja i trajaće do 5. juna, dok će isplata za one koji pomoć dobijaju po automatizmu početi 15. maja.

Penzionerima i primaocima socijalne pomoći koji nemaju tekući račun, biće za ovu svrhu otvoren jednokratni namenski račun u Banci Poštanska štedionica koji će posle podizanja novca biti ugašen.

Isplate za druge građane koji se prethodno prijavljuju za 100 evra – počeće najkasnije 1. juna, a ako prijavljeni nemaju tekući račun, prilikom prijave će navesti u kojoj banci žele jednokratni namenski račun koji će posle podizanja novca biti ugašen.

Sa namenskih računa novac se može podići samo u gotovini, a sa uplatom na svoj račun građanin može kako želi. Nije moguće jednokratnu pomoć primiti na račun drugog lica.

Pravo na pomoć ostvaruju i građani kojima su lična dokumenta istekla tokom trajanja vanrednog stanja.  Direktno preusmeravanje sa računa pomoći u humanitarne svrhe nije predviđeno, ali da to građani mogu učiniti posle podizanja gotovine. Nije predviđena mogućnost da penzioneri prijavljeni po automatizmu mogu poslati zahtev da ne žele uplatu.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar