Ministarka Dejanović: S nasilnicima se radi od vrtića

Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja biće doneta u narednih dva do tri meseca, a kada bude usvojena ministri i predstavnici inistucija znaće svoju preciznu ulogu u celom tom procesu, izjavila je ministarka bez portfelja zadužena za demografski razvoj i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović gostujući na Televiziji Kragujevac.

Ministarka Đukić Dejanović, koja je i predsednica Saveta za prava deteta, istakla je da se „uporedo sa strategijom radi i akcioni plan koji podrazumeva taksativno nabrojane uloge ministarstva, obrazovnih institucija, kao i to gde je mesto socijalne politike u svemu, a gde roditelja.“

Mora se ići na prevenciju nasilja i taj dokument će odrediti ulogu nadležnih, kako dijagnostikovati u socijalnom smislu trenutak koji može da inicira nasilje i kako treba reagovati u datom slučaju i kako sankcionisati nasilje„, naglasila je Đukić Dejanović.

Prema njenim rečima Srbija je kao društvo do sada bila usmerena na traganje za tim ko je kriv i na kažnjavanje krivca, što je pogrešan metod.

Stručnjaci o tome govore decenijama. Hajde da upoznamo dete koje nosi crte možda budućeg nasilnika, u obdaništu, porodici, dvorištu gde se igra. To je ono dete koje na mali povod reaguje drastično, baca se, ljuti, ne udara svojom glavom nego drma drugo dete, lomi igračke, nasilno je prema životinji“, rekla je ministarka.

Pogrešno je dete kriviti što je takvo, ali potrebno je da usmerimo taj način pražnjenja agresivnosti i energije koju ima na sport, društvene igre, razgovor, a psiholozi, socijalni radnici, nastavnici i roditelji treba da stiču znanje kako to da se radi.

Prema njenim rečima, Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja davaće smernice ministarstvima obrazovanja, rada i socijalne politike, zdravlja i finansija, što iziskuje i kadar i prostor i opremu ali i novac.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar