Memorandum o razumevanju izmedju „GAS-a“ i madjarskog „NUSZ“

 

Važan sporazum potpisali su Gradska agencija za saobraćaj (GAS) i mađarska Nacionalna služba za naplatu putarina (NUSZ). Prema memorandumu o razumevanju strane počinju pregovore o primeni inteligentnih sistema saobraćaja u Kragujevcu, jednom od najdinamičnijih gradova u Srbiji.

Saradnja uključuje kontrolu vozila koja ulaze u grad, postavljanje pametnih rešenja za parkiranje, inteligentne bezbednosti u saobraćaju i putničke informacione sisteme koji se odnose na javni prevoz.
Memorandum su potpisali Dušan Obradović, direktor GAS-a i Tamas Bartal, izvršni direktor mađarske Nacionalne službe za naplatu putarina.

Nacionalna služba za naplatu putarina je državna kompanija, aktivna u sektoru inovacija u prometu, odgovorna za rad mađarskog elektronskog sistema naplate putarine. Kroz svoje podružnice NUSZ ima široku međunarodnu aktivnost i svojim partnerima pruža moderne usluge digitalnog gradskog prevoza (npr. E-karte, plaćanje parkinga mobilnim telefonima, digitalne putne karte). Kompanija ima godišnji prihod više od milijardu američkih dolara.

Gradska agencija za saobraćaj upravlja sistemom javnog trtansporta putnika na teritoriji Kragujevca sa više od 16 miliona putnika na godišnjoj osnovi, generišući prihod od 7,5 miliona dolara. GAS je moderna transportna kompanija koja je već postigla značajna dostignuća u plaćanju e-karata kroz sistem e-KG (trgovina elektronskim kartama i digitalnim informacijama na bazi GPS-a).

Pored potpisivanja sporazuma, NUSZ je otvorio nova prodajna mesta na 10 benzinskih stanica MOL Srbije, od kojih se jedna nalazi u Kragujevcu, značajnom industrijskom gradu Srbije.

Direktor Gradske agenicje za saobraćaj Dušan Obradović je istakao: ”Svakodnevno Kragujevac napreduje u svim segmentima javnog prevoza putnika i da smo od jednog grada sa začelja po pitanju kvaliteta i modernosti došli do toga da danas imamo partnere širom Balkana i da nas prepoznaju kao jednog od lidera u ovoj važnoj komunalnoj delatnosti. Danas smo stekli sigurno najozbiljnijeg partnera koji spada u svetskih vrh oblasti koju vodi. Spremni smo da primenimo najnovije tehnologije u saradnji sa iksrenim prijateljima našeg grada.”

Tamas Bartal, izvršni direktor mađarske Nacionalne službe za naplatu putarina je prilikom potpisivanja memoranduma rekao: ”Veoma nam je važno što smo danas sa Gradskom agencijom za saobraćaj u Kragujevcu potpisali memorandum o razumevanju. NSUZ može svojim iskustvom da pomogne Gradskoj agenciji za saobraćaj i Gradu Kragujevcu u implementiranju “SMART CITY” projekta, i u narednom periodu ćemo proveriti sve mogućnosti međusobne saradnje u oblasti transporta i prevoza ljudi i robe”.

Post Author: Milan

Ostavi komentar