Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava, obeležava se danas širom sveta, 67. godinu za redom, kao podsetnik da svaki čovek ima pravo na život, slobodu i sigurnost, na načelo jednakosti i ravnopravnosti, koja su promovisana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.

Taj dokument su Ujedninjene nacije usvojile 10. decembra 1948. godine. U deklaraciji je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Deklarcijom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar