Međunarodni urbanistički konkurs za dizajn objekta Vojno – tehničkog zavoda

Gradsko veće na sednici održanoj 28. januara dalo je saglasnost Gradskoj upravi za razvoj i investicije za pokretanje otvorenog postupka javne nabavke Međunarodni urbanistički konkurs za dizajn objekta Vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu. Otvoreni, međunarodni, anketni, jednostepeni, anonimni urbanističko arhitektonski konkurs za urbanu obnovu i rehabilitaciju prostorne kulturno – istorijske celine „Vojno-tehnički zavod u Kragujevcu“, koji je izradio grad Kragujevac u saradnji sa Udruženjem urbanista Srbije, biće objavljen na Portalu javnih nabavki.

Gradska uprava za razvoj i investicije prethodno je sa Udruženjem urbanista Srbije zaključila Ugovor o pružanju usluge sprovodioca konkursa, čiji je predmet usluga koja podrazumeva izradu programa i propozicija konkursa sa dokumentacijom na srpskom i engleskom jeziku, organizaciju konkursa, logistiku – za digitalnu objavu konkursa, predaju radova, web izložbu, kao i izradu dizajna kataloga, sa štampom i sve druge aktivnosti u skladu sa tehničkom specifikacijom naručioca usluge.

Članovi Gradskog veća doneli su i zaključak o upućivanju Javnog otvorenog poziva za podnošenje predloga posebnih programa u oblasti sporta za 2022. godinu. Sredstva u iznosu tri miliona dinara planirana su odlukom o budžetu grada za tekuću godinu.

Tekst Javnog otvorenog poziva biće objavljen 1. februara na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca. Prijave sa predlogom programa, po ovom javnom otvorenom pozivu mogu dostaviti sve zainteresovane sportske organizacije, sportska društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi na teritoriji grada Kragujevca, zaključno sa 1. novembrom 2022. godine.

Gradsko veće donelo je i zaključak o upućivanju Javnog obaveštenja za podnošenje predloga godišnjih programa u oblasti sporta za 2023. godinu. Tekst Javnog obaveštenja takođe će biti objavljen 1. februara 2022. godine na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca.

Prijave sa predlogom programa, po ovom Javnom obaveštenju mogu dostaviti sve zainteresovane sportske organizacije, sportska društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi na teritoriji grada Kragujevca, zaključno sa 20. majem tekuće godine.

Post Author: Milan

Ostavi komentar