Medijacijom do rešavanja sporova

Zajednička inicijativa Gradskog pravobranilaštva i Lokalnog ombudsmana grada Kragujevca o saradnji u oblasti medijacije ili posredovanja u slučajevima zaštite ljudskih i manjinskih prava kao i postupanja pred organima, ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad Kragujevac, radi smanjenja broja sudskih postupaka i mirnom, sporazumnom rešenju spora građana i drugih strana u spornom slučaju, realizovana je danas potpisivanjem Sporazuma o saradnji.

U prisustvu predsednika Skupštine grada Kragujevca, Miroslava Petrašinovića, direktora javnih i javno-komunalnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad i načelnika gradskih uprava, sporazum su potpisale Jelena Milivojević lokalni ombudsman grada Kragujevca i Nela Jeremić Ilić, v.d. gradskog pravobranioca grada Kragujevca.

Grad Kragujevac je prvi grad u Srbiji bio i 2003. godine kada je ustanovljena kancelarija lokalnog ombudsmana i danas je prvi u potpisivanju Sporazuma o saradnji između Gradskog pravobranilaštva i Kancelarije ombudsmana grada Kragujevca, kazao je Miroslav Petrašinović, predsednik SG.

Grad Kragujevac je prepoznao značaj medijacije i to je ono što želimo da promovišemo u daljem postupku kako bi građani sporove rešavali mirnim putem što će od danas biti praksa. Medijacijom se građanima omogućava da sporni odnos koji imaju reše brže, lakše i sa što manje troškova nego što to bilo putem sudskih postupaka koji traju duže ali nose i veće troškove, dodao je Petrašinović ističući da je u toku prošle godine bilo nešto više od hiljadu pritužbi građana na rad javno komunalnih preduzeća, organa grada i privrednih društava čiji je osnivač grad. Zato je za sve strane saradnja koju danas uspostavljaju Gradsko pravobranilaštvo i lokalni ombudsman veoma značajna, zaključio je Petrašinović.

Kancelarija ombudsmana Grada Kragujevca ima tri licenirana medijatora koji će na osnovu ovog Sporazuma učestvovati u mirnom rešavanju sporova u slučajevima u kojima postoji incijativa građana za ovim postupkom. Do sada smo sproveli 19 postupaka medijacije u oblasti radnih odnosa, zaštite ljudskih i manjinskih prava i uvideli da kroz uštedu eventualnih sudskih troškova značaj uspostavljanja medijacije izuzetno veliki, rekla je Jelena Milivojević, lokalni ombudsman. Postupkom medijacije građanima ćemo obezbediti lakše i brže rešavanje sporova, bez administrativnog odugovlačenja i troškova. Važno je da građani prepoznaju koristi medijacije kao najboljeg načina za ostvarivanje prava, istakla je Milivojević i nakon ovog sporazuma najavila potpisivanje ugovora sa javnim i javno-komunalnim preduzećima čiji je osnivač grad.

Cilj naše saradnje zasniva se na činjenici da svaki postupak za koji postoji mogućnost da se završi pred sudskim organima rešimo u mirnom okruženju a to znači saradnjom između nadležnih uprava, pravobranilaštva koje zastupa interse uprava i ustanova čiji je osnivač grad ali i u interesu stranke koja se obratila jer je neko njeno pravo ugroženo, objasnila je Nela Jeremić Ilić, v.d. gradskog pravobranioca grada Kragujevca.

Što se tiče postupanja pravobranilaštva u postupku medijacije i mirnog rešavanja spora, svaka stranka koja smatra da je povređeno njeno pravo ili manjinsko pravo, pravobranilaštvu može da se obrati za mirno rešenje spora. Tako će predlog biti obrađen, evidentiran od strane pravobranilaštva, pribavljene informacije kod nadležnih uprava i nakon toga upućen lokalnom ombudsmanu radi sagledavanja u cilju pokušaja da se eventualni spor reši u interesu svih.

Post Author: Milan

Ostavi komentar