Loriju Kiršenbaumu počasni doktorat Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Lori Kiršenbaum, na prigodnoj svečanosti, danas je promovisan u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu.

Senat Univerziteta u Kragujevcu je na predlog Fakulteta medicinskih nauka, doneo odluku da se prof. dr Loriju Kiršenbaumu (Lorrie Kirshenbaum), direktoru Instituta za kardiovaskularne nauke St. Boniface Hospital Albrechtsen Research Centre, Manitoba, Kanada, direktoru Centra za razvoj istraživanja i šefu katedre za Fiziologiju i patofiziologiju Max Rady College of Medicine, Rady Faculty of Health Sciences, Manitoba, Kanada, dodeli počasni doktorat i titula počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu, zbog izuzetnog doprinosa ostvarivanju značajnih rezultata i unapređenju medicinske nauke i naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Kragujevcu. Prof. dr Lori Kiršenbaum je autor desetina knjiga i poglavlja, recenzent više desetina prestižnih svetskih časopisa, autor preko 160 radova na SCI/CC listi, mentor velikog broja doktorskih disertacija, autor dva patenta i predavač po pozivu na preko 100 simpozijuma.

Svečanu promociju proglašenja prof. dr Lorija Kiršenbauma u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu vodio je rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović.

Promociji su pored članova rektorskog kolegijuma, dekana, prodekana, profesora fakulteta članica, predstavnika sredstava javnog informisanja, prisustvovali i poštovaoci naučnog rada prof. dr Lorija Kiršembauma.

U ime predlagača Fakulteta medicinskih nauka, dekan prof. dr Vladimir Jakovljević podneo je izveštaj o predlogu prof. dr Lorija Kiršenbauma u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu.

Tokom pristupne besede prof. dr Lori Kiršenbaum održao je i predavanje.

Post Author: Milan

Ostavi komentar