Kragujevački srednjoškolci učestvovali u odlučivanju o trošenju budžetskih sredstava

Predstavnicima učeničkih parlamenata srednjih škola, zahvalnice za učešće u Projektu za odgovornu vlast koji je realizovan uz podršku USAID-a, uručio je Dušan Aleksić, član Gradskog veća za obrazovanje. Učenici su dobili priliku da predlože projekte i inicijative koji će se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave, a tiču se unapređenja uslova rada u njihovim školama. Uručenju zahvalnica, čime je završen prvi deo projekta, prisustvovali su član Gradskog veća za finansije, Nenad Stanišić i direktori škola.
Projekti koje su đački parlamenti podržali uglavnom se tiču uređenja školskih dvorišta, nabavke klime za neku od učionica, uređenja neke od učionica, biblioteke….U pojedinim školama je u izboru projekata učestvovalo i po 700-800 učenika. Izborom projekata pokazali su zrelost, prepoznali su prave potrebe svojih škola i uklopili ih u planirani budžet. Sada nam je ostala završna faza ovog projekta, da sve te njihove ideje realizujemo. U pitanju su nabavke projektora, pametnih tabli, klima uređaja itd. koje treba da sprovedemo tokom juna, pre početka letnjeg raspusta – rekao je Aleksić.
U projekat je bilo uključeno 10 kragujevačkih srednjih škola. Iz budžeta grada Kragujevca je opredeljeno 5 miliona dinara za ove namene, tako da je svaka škola imala na raspolaganju budžet od 500 000 dinara sa kojim je trebalo uskladiti projektnu ideju.
Ovaj projekat je deo jedne šire priče i namere gradske vlasti da što veći broj građana uključi u odlučivanje o trošenju sredstava iz budžeta grada Kragujevca, imajući u vidu da je budžet grada Kragujevca, novac građana Kragujevca. Želja nam je što veći broj građana bude uključen u odlučivanje kako će se deo tog novca trošiti. Ovo je bio pilot-projekat, a naša namera je da ovu vrstu projekta zadržimo i ubuduće, odnosno da ona postane praksa prilikom odlučivanja za svaku narednu godinu – rekao je Nenad Stanišić, član Gradskog veća za finansije.

Post Author: Milan

Ostavi komentar