Kragujevac u kampanji Ne žuri da odrasteš! Detinjstvo, ne brak!

Kampanja za prevenciju i eliminaciju dečjih brakova u Srbiji i poboljšanja položaja Romkinja promovisana je u Beogradu, pod nazivom “Ne žuri da odrasteš! Detinjstvo, ne brak!”.

Grad Kragujevac kao primer dobre prakse u sprovođenju Nacionalne strategije za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja na lokalnom nivou kroz Lokalni akcioni plan jedan je od osam gradova potpisnika kampanje Prevencija i eliminacija dečijih brakova u Srbiji, rekla je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstevnu i socijalnu zaštitu koja je u ime grada potpisala pano sa izjavom o saradnji na prevenciji i eliminaciji dečijih brakova i poboljšanju položaja Romkinja u romskim naseljima u Srbiji.

Kampanju sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, ambasada Holandije, UNICEF Srbija, nevladina organizacija Praksis. Početak kampanje simbolično je najavljen baš na Međunarodni dan protiv nasilja u porodici i stavlja akcenat na prevenciju i eliminaciju dečijih brakova kako na globalnom nivou tako u romskoj populaciji gde je, prema istaživanjima, između 50 do 60 odsto maloletničkih brakova kod Roma i Romkinja u odnosu na ostatak populacije gde su maloletnički brakovi zastupljeni ispod 6 procenata.

Kampanja pod sloganom “Ne žuri da odrasteš! Detinjstvo, ne brak!” u fokusu ima uticaj na izmenu svesti, edukaciju mladih, jačanje kapaciteta svih institucija na nivou lokalnih samouprava. Tri glavna razloga za maloletničke brakove kod Roma i Romkinja su siromaštvo, rodna nejednakost i obrazovanje, istakla je dr Damnjanović, članica Gradskog veća.

Projektom je obuhvaćena analiza situacije, organizovanje socio-edukativnih radionica u romskim naseljima sa devojčicama, majkama i očevima, kurseve i dokvalifikacije za mlade Romkinje i osnaživanje škola za podršku ostanku romske dece u školi.

Projekat „Prevencija i eliminacija dečijih brakova“ finansiraju program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ i Ambasada Holandije, a sprovodi ga Praksis, zajedno sa partnerskim organizacijama.

Pored Kragujevca projekat će se sprovoditi u Kruševcu, Vranju, Subotici, Bačkoj Palanci, Smederevu, Novom Sadu i Leskovcu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar