Kragujevac – prva lokalna samouprava koja usvaja Antidiskriminacioni kodeks

Kragujevac će biti prva od 11 lokalnih samouprava koja će usvojiti Antidiskriminacioni kodeks – Kodeks ravnopravnosti, koji je od izuzetnog značaja, kako za jedinice lokalne samouprave, tako i za institucije i civilni sektor, rekla je Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, na drugoj redovnoj Sednici Saveta za rodnu ravnopravnost. Ovim kodeksom skrećemo pažnju i upoznajemo naše korisnike, partnere i saradnike sa onim što diskriminacija i prevencija diskriminacije suštinski predstavljaju. Ravnopravnost, jednakost i poštovanje svih ljudskih prava su naša Ustavom zagarantovana prava. Usvajanjem kodeksa dobićemo dokument koji daje mogućnost da se na brz i jednostavan način upoznamo sa onim šta je diskriminacija i kako se ona prevenira.

Na Sednici je, pored ostalog, bilo reči o izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period od 2022-2024. godine, kao i o formiranju Mobilnog tima za prevenciju prosjačenja i prevenciju maloletničkih brakova.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost vodi jednu projektnu aktivnost koja se odnosi na rodno odgovorno budžetiranje koje predstavlja zakonsku obavezu, kazala je dr Damnjanović. Postoji radna grupa u okviru tima za rodno odgovorno budžetiranje i u toku je analiza Poglavlja 11 i 12 iz budžeta, a to su zdravstvo i socijalna zaštita. Intencije su da sve što se radi mora da bude rodno odgovorno i rodno senzitivno, što potvrđuju novi strateški dokumenti u okviru Agende 2030, kao što su strategija vezana za stanovanje, urbanistički planovi itd.

Naš grad je prepoznat kao primer dobre prakse koji je je izuzetno realizovao sve projektne aktivnosti, podsetila je dr Damnjanović. Formiranje Mobilnog tima za prevenciju prosjačenja i prevenciju maloletničkih brakova prožima oblasti Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja i Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost. Pokrenućemo inicijativu da formiramo telo za prevenciju prosjačenja i veoma mi je drago da ta inicijativa kreće sa Saveta za rodnu ravnopravnost i sa Saveta za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja ka Gradskom veću. Prevencija prosjačenja i prevencija maloletničkih brakova istovremeno predstavljaju prevenciju trgovine ljudima.

U opštoj populaciji procenat maloletničkih brakova je pet procenata, dok u romskoj populaciji iznosi trideset i tri procenata. Prevencija maloletničkih brakova i prevencija prosjačenja su bliske oblasti i u obe smo grad – primer dobre prakse. Formiranjem Mobilnog tima odredićemo ciljeve, ali i mere i aktivnosti za prevenciju, zaključila je dr Damnjanović.

Post Author: Milan

Ostavi komentar